Prace porządkowe na cmentarzu w Damnicy
Banner

Prace porządkowe na cmentarzu w Damnicy

Dnia 07.06.2014 r. w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” odbyła się akcja porządkowania dawnego cmentarza ewangelickiego, będącego fragmentem obecnego cmentarza komunalnego. Organizatorem akcji była Pani Ewa Kazanowicz, która stała się liderem grupy miłośników lokalnej historii. W I etapie akcji uczestniczyli mieszkańcy gminy Damnica oraz mieszkańcy Słupska i Dębnicy Kaszubskiej. W pracach wzięli udział również goście z Niemiec, Węgier, Szwajcarii i Austrii. Duże podziękowania należą się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy za przygotowanie terenu pod rozpoczęcie prac i wsparcie akcji oraz pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za poczęstunek po zakończeniu prac porządkowych. Podczas pierwszego etapu prac oczyszczono pozarastane mogiły, ustawiono przewrócone krzyże i sporządzono wstępną dokumentację inwentaryzacyjną zachowanych elementów nagrobnych. Dnia 5 lipca 2014 r. kontynuowano prace porządkowe. W trakcie prac odkryto kilka ciekawych elementów nagrobnych, w tym krzyż żeliwny z podstawą upamiętniający Karla Wiedenhöst - weterana wojny francusko-pruskiej (1870-1871) oraz fragment krzyża z grobu Leo Radtke - 29-letniego żołnierza. Był on jedną z ostatnich ofiar I wojny światowej. Zmarł on z odniesionych ran w lazarecie w Halberstadt w Saksonii. Nazwisko Radtke należało do najbardziej popularnych nazwisk w przedwojennej Damnicy. Wydobyto również 69 elementów rozbitej tablicy inskrypcyjnej poświęconej pamięci rodziny Plath, która do 1945 r. od dwóch pokoleń prowadziła w Damnicy restaurację „Zum Schwärzen Walfisch” (Czarny Wieloryb). Żmudnej pracy sklejenia rozbitej tablicy podjęli się Andzelika i Leszek Dyrmo. Jedną z ciekawostek związanych z miejscowym cmentarzem jest sposób stawiania niektórych krzyży. Front krzyża, na którym znajdują się imię i nazwisko zmarłego, jest obrócony tyłem do grobu. Tego typu posadowienie występuje wyłącznie przy krzyżach żeliwnych. Podobny sposób stawiania krzyża możemy spotkać np. w Machowinie i Podwilczynie. Cmentarz w Damnicy kryje jeszcze wiele tajemnic z życia dawnych mieszkańców, które może uda się nam wydobyć na światło dzienne.
Dnia 09.08.2014 r. miał miejsce czwarty etap prac porządkowych na tutejszym cmentarzu. W tym dniu również udział wzięli mieszkańcy Damnicy oraz gminy Damnica i gminy Dębnica Kaszubska, mieszkańcy Słupska, Ustki. W pracach wzięli również udział goście z Niemiec i Austrii. Uporządkowano część mogił i oczyszczono z chwastów fragment terenu starego cmentarza. Podczas prac odnaleziono 6 krzyży żeliwnych, 1 żeliwną tablicę inskrypcyjną upamiętniającą młynarza Gaedtke i jedną dobrze zachowaną stele z czarną tablicą inskrypcyjną. Na wszystkich duże wrażenie wywarły złocone litery na tablicy inskrypcyjnej, które mimo wieloletniemu przysypaniu ziemią nie utraciły swojego blasku.

25.10.2014 r., jak podczas każdej akcji udział w pracach wzięli mieszkańcy gmin Damnica, Dębnica Kaszubska oraz mieszkańcy Słupska. Stałymi uczestnikami prac porządkowych na tutejszym cmentarzu są goście z zagranicy: Hanne z Berlina i Andreasz z Budapesztu. W tym dniu uczestniczyła również dziesięcioosobowa grupa młodzieży niemieckiej z powiatu Herzogtum Lauenburg wraz z dziesięcioma uczniami Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, którzy na tutejszym cmentarzu realizowali program projektu „Ocalić od zapomnienia”. Po zakończeniu prac młodzież i dorośli położyli na niemieckich grobach stroiki wykonane przez dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy pod opieką Pani Katarzyny Wiśniewskiej i wolontariuszki Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy. . Była to wspólna akcja prowadzona przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Damnicy reprezentowaną przez Panią Bożenę Kozłowską, realizującą projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Damnicy, którego uczniowie wykonali pod kierunkiem wychowawczyni – mgr Katarzyny Wiśniewskiej stroiki ze zniczami, które zostały położone na grobach po zakończeniu akcji sprzątania cmentarza. Do akcji robienia stroików włączyli się również czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Akcje porządkowania starej części cmentarza w Damnicy przerodziły się w cykliczne spotkania. Ostatnia akcja miała miejsce 11.10.2018 r.