I etap prac porządkowych na cmentarzu ewangelickim w Bukowie - 30.04.2022 r.
Banner

I etap prac porządkowych na cmentarzu ewangelickim w Bukowie

Dnia 30.04.2022 r. odbył się I etap prac porządkowych na dawnym cmentarzu ewangelickim znajdującym się w miejscowości Bukowa, gmina Smołdzino. Organizatorką akcji porządkowej na ww. terenie była Pani Renata Knitter, radna gm. Smołdzino. Do porządkowania cmentarza zgłosiła się grupa mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz ochotnicy, którzy odpowiedzieli na apel organizatorki akcji. Wsparcia w porządkowaniu oraz stworzeniu dokumentacji cmentarza udzielili członkowie Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Gryf". Wykonano część prac porządkowych, sporządzono wstępną dokumentację odnalezionych elementów nagrobnych. 

W trakcie porządkowania terenu cmentarza znaleziono żeliwne części krzyży, a także krzyże z imionami i nazwiskami osób tam pochowanych. W większości są to krzyże żeliwne pochodzące z I połowy XX wieku. Najstarszy krzyż upamiętnia dziecko zmarłe w 1886 r.

Podczas porządkowania odnaleziono:
- krzyże żeliwne bez kamiennych podstaw – 5
- tumby betonowe na grobach dziecięcych – 3
- tumba betonowa duża – 1
- fragment betonowej tumby – 1
- obrys mogiły z lastriko – 1
- granitowe podstawy pod krzyże żeliwne – 12
- betonowe podstawy pod krzyże żeliwne – 2
- krzyż betonowy z inskrypcją wklęsłą – 1
- fragmenty krzyży ażurowych - 12