II etap prac porządkowych na cmentarzach ewangelickich w Krzyni - 18.05.2019 r.
Banner

"Upamiętnienie cmentarzy ewangelickich w Krzyni" II etap - 18.05.2019 r.

Dnia 18.05.2019 r. odbył się II etap prac porządkowych na dawnych cmentarzach ewangelickich znajdujących się w miejscowości Krzynia w gminie Dębnica Kaszubska. Celem akcji było oczyszczenie dwóch cmentarzy ewangelickich znajdujących się na działkach leśnych nr 86/2 i nr 291 podlegających pod Nadleśnictwo Leśny Dwór w gm. Dębnica Kaszubska. Do porządkowania obu cmentarzy zgłosiła się grupa około 30 osób, w tym m.in. członkowie Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Gryf", pracownicy Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, uczniowie klasy 8b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Dębnicy Kaszubskiej oraz inni zaangażowani społecznicy.
Prace porządkowe polegały na oczyszczeniu terenów pochówkowych ze śmieci, gałęzi i przegnitych konarów zalegających na terenie prowadzonych prac. Prace porządkowe na ww. terenach zostały uzupełnione poprzez przeskanowanie terenu ręcznymi wykrywaczami metali oraz lekkiego podręcznego sprzętu do kopania w ziemi w postaci łopat/saperek. Prace te miały charakter punktowy, tj. w miejscach pojawienia się sygnału detektora dokonano punktowego wykopu i po odnalezieniu metalowego elementu natychmiast były usuwane uszkodzenia gleby poprzez zasypanie powstałego zagłębienia. Porządkowanie terenu wraz z przeskanowaniem terenów miały na celu odszukanie ewentualnych elementów nagrobnych, takich jak krzyże i tablice inskrypcyjne wykonane z żeliwa. Ewentualne odnalezione elementy nagrobne pozwolą na stworzenie lapidarium i upamiętnienie miejsca pochówku dawnych mieszkańców wsi Krzynia. W trakcie porządkowania na terenie cmentarzy znaleziono żeliwne części nagrobków oraz ogrodzeń, a także krzyże z imionami i nazwiskami osób tam pochowanych. W większości są to krzyże z nagrobków dziecięcych z końca XIX wieku oraz początku XX wieku. Udało się nam potwierdzić pochówki czterech osób na cmentarzu nr 1, tj. w dawnej Krzyni Małej:
1. Buchert Emma ur. --.--.----, zm. --.--.----
2. Chadde Emil ur. 24.06.1897 r., zm. 18.09.1897 r.
3. Quandt Willi ur. 18.09.1908 r., zm. 21.09.1908 r.
4. Warschkow z dm. Pooschke Wilhelmine ur. 17.12.1836 r., zm. 21.09.1905 r.

oraz dwóch osób na cmentarzu nr 2, tj. w dawnej Krzyni Wielkiej:

1. Läwrenz Wilhelm Johann ur. 25.01.1877 r., zm. 13.02.1877 r.
2. Loll Emil ur. 03.06.1893 r., zm. 26.05.1896 r.Podczas porządkowania cmentarza w dawnej Krzyni Małej odnaleziono:

1. Krzyż żeliwny bez podstawy kamiennej upamiętniający Wilhelmine Warschkow z dm. Pooschke zm. 21.09.1905 r. 
2. 6 elementów porcelanowej tabliczki inskrypcyjnej upamiętniającej Willego Quandt zmarłego 21.09.1908 r.
3. Fragmenty 4 tabliczek inskrypcyjnych porcelanowych.
4. Żeliwna tabliczka inskrypcyjna upamiętniająca Emila Chadde zmarłego 18.09.1897 r. 
5. Krzyż żeliwny upamiętniający Emme Buchert.

Podczas porządkowania cmentarza w dawnej Krzyni Wielkiej odnaleziono:
1. Fragment żeliwnego krzyża upamiętniającego Wilhelma Läwrenz zmarłego 13.02.1877 r. 
2. Fragment żeliwnego krzyża upamiętniającego Emila Loll zmarłego 26.05.1896 r.
3. Fragment figury anioła z krzyża żeliwnego.
4. Fragment żeliwnego krzyżyka z wizerunkiem ćmy na krzyżu.
5. Krzyż ażurowy bez tabliczek inskrypcyjnych.
6. Krzyż ażurowy bez tabliczek inskrypcyjnych.

Po zakończeniu prac porządkowych sołtys Krzyni wspólnie z Radą Sołecką Dębnicy Kaszubskiej przygotowali dla uczestników akcji poczęstunek w siedzibie Partnerstwa Dorzecza Słupi.