I etap prac porządkowych na cmentarzach ewangelickich w Krzyni - 14.04.2019 r.
Banner

 "Upamiętnienie cmentarzy ewangelickich w Krzyni" I etap  - 14.04.2019 r.

W dniu 14.04.2019 r. odbył się I etap prac porządkowych na dawnych cmentarzach ewangelickich znajdujących się w miejscowości Krzynia. Organizatorką akcji "Upamiętnienie cmentarzy ewangelickich w Krzyni" jest Pani Małgorzata Hanc ze Sławna przy wsparciu mieszkanki Dębnicy Kaszubskiej Pani Ireny Dziemańczyk-Jaworskiej, znanej w środowisku lokalnym popularyzatorki rodzimej gminy. Przed podjęciem prac w terenie Pani Małgorzata dzięki swoim aktywnym działaniom pozyskała przychylność i zgodę na podjęcie planowanych prac z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku z Delegaturą w Słupsku oraz Nadleśnictwa Dwór Leśny w Łysomiczkach.
Pierwsze spotkanie przybrało charakter organizacyjny. Wykonano część prac porządkowych, sporządzono wstępną dokumentację poprzez oznaczenie wielkości i położenie terenów pochówkowych na terenie wsi oraz omówiono dalsze działania poprzedzające II etap prac.

Wywiad z organizatorką akcji w Krzyni Panią Małgorzatą Hanc na stronie: 
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/rp_wzorcowy_sposob.php?mn=publicystyka