Prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Retowie - 18.04.2015 r.
Banner

Prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Retowie

Dnia 18 kwietnia 2015 odbyła się akcja porządkowania dawnego cmentarza ewangelickiego przedwojennych mieszkańców wsi Retowo i kolonii Lotki. Organizatorką akcji była Pani Anna Kowalczyk z Czystej. W akcji udział wzięła lokalna społeczność oraz członkowie Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Gryf". Podczas prac oczyszczono teren i sporządzono wstępną dokumentację inwentaryzacyjną zachowanych elementów nagrobnych oraz utworzono skromne lapidarium.