Literatura
Banner

Literatura

 

Dawne cmentarze w powiecie słupskim

Literatura 1Krystyna Mazurkiewicz-Palacz Dawne cmentarze w powiecie słupskim - autorka opisuje miejsca spoczynku przedwojennych mieszkańców powiatu słupskiego, które są nierozerwalnym elementem pomorskiej kultury i otoczenia człowieka. Jest to próba pokazania skali, zasobu i sposobu przeobrażania się przejętego po 1945 r. dziedzictwa kulturowego. Wiele z przedstawionych materiałów, to już przekazy archiwalne miejsc, które bezpowrotnie zniknęły z naszego otoczenia.  

 

 

 


 

Dawne miejsca pamięci o żołnierzach na terenie powiatu słupskiego 

Literatura 2

Warcisław Machura Dawne miejsca pamięci o żołnierzach na terenie powiatu słupskiego książka przybliża dawne miejsca pamięci (pomniki, nagrobki, tablice) poświęcone żołnierzom niemieckim poległym i zmarłym w okresie wojen napoleońskich, poległym w wojnach o zjednoczenie Niemiec, w czasie I wojny światowej oraz losy pomników żołnierskich po II wojnie światowej. 

 

 

 

 


 Die blume ist verwelckt. Protestanckie funeralia  na Pomorzu od początku XVII do połowy XX wieku

 Literatura3Katalog  Die blume ist verwelckt. Protestanckie funeralia na Pomorzu od początku XVII do połowy XX wieku -towarzyszył wystawie w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku na przełomie 2010/2011 roku. Na organizowanej  przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ekspozycji zaprezentowano obiekty upamiętniające zmarłych. Wszystkie eksponaty pochodziły z terenu Pomorza, gdzie od połowy XVI do połowy XX wieku głównym wyznaniem był protestantyzm.

 

 

 

  


Sola Scriptura. Biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX wieku

Literatura4Katalog Sola Scriptura. Biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od do XX wieku - towarzyszył wystawie w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, w ramach obchodzonej od 2008 roku dekady reformacji. Wystawa ukazywała historię i tradycje dawnych mieszkańców regionu. Tytuł wystawy nawiązywał do jednej z zasad reformacji, wedle której Pismo Święte jest jedynym autorytetem rozstrzygającym w kwestiach wiary. Na wystawie można było oglądać około stu obiektów pochodzących z terenów dawnego Pomorza Tylnego i Gdańskiego.