Dominek
Banner

Dominek - Dominke

Dominek - wieś w gminie Ustka. Wcześniej zwana: Domineke (1563 r.), Dammineke (1628 r.), Dominke (1756 r.). Pierwszymi znanymi właścicielami wsi była rodzina von Bandemer, która otrzymała ją w lenno. Miejscowość była w posiadaniu tej rodziny do pierwszej połowy XIX w. Około 1847 r. wieś przeszła na własność rodziny von Below. W 1855 r. została sprzedana za kwotę 45 tys. talarów niejakiemu Pauli . W latach 1868 - 1884 jej właścicielem był Leopold Schumacher. Pod koniec XIX w . majątek przeszedł na własność Ernesta von Hanstein. Po jego śmierci w 1904 r. dobra odziedziczył jego syn Fritz. Ostatnim właścicielem Dominka był Fritz Leberecht von Hanstein.
Powierzchnia majątku w Dominku wynosiła w 1891 r. 549 ha, w tym było: 290 gruntów ornych, 45 ha łąk, 83 ha pastwisk i 131 ha lasów. W zabudowaniach folwarcznych znajdowały się: 33 konie, 122 szt. rogacizny, 6 owiec i 102 świnie. Po 47 latach wielkość majątku zmniejszyła się(o 2,18%) do 537 ha, w tym było: 340 gruntów ornych (wzrost o 17,24%), 30 ha łąk, 5 ha pastwisk, 125 ha lasów i 37 ha nieużytków. W zabudowaniach gospodarczych znajdowały się: 32 konie i 139 sztuk rogacizny.

Cmentarz

Data założenia: Brak dokładnych danych. W latach 80 XIX wieku był oznaczony na mapach.
Wyznanie / parafia: Ewangelickie / Gardna Wielka.
Status: Nieczynny. 
Położenie: na północ od zabudowań wiejskich, pomiędzy nieutwardzoną drogą do Komnina, a dawnym szlakiem kolejowym. 
Współrzędne geograficzne: N 54.58872° E 17.10732° 
Powierzchnia: 1397 m2
Układ przestrzenny: Teren pochówkowy jest posadowiony na planie wieloboku (foto_1571), na linii północny-zachód - południowy-wschód. Granice posadowienia wytyczają na całym obwodzie kamienie narzutowe oraz drzewa (buki, dęby). Wejście na teren cmentarza w formie przerwy w ciągłości kamiennej granicy, o szer. 2,70 m znajduje się od strony południowo-wschodniej. Zmarli byli chowani na linii północny-zachód - południowy-wschód. Na podstawie znalezionych elementów nagrobnych można określić położenie kwatery dziecięcej, która znajdowała się w północno-wschodniej części cmentarza.  
Drzewostan i roślinność: Drzewa: dąb, buk, /  Rośliny: barwinek.
Najstarszy zachowany element:  
Zachowały się:
  • 27 granitowych podstaw pod żeliwne krzyże,
  • 4 betonowe krzyże (w tym 2 bez tablic inskrypcyjnych), 
  • 2 betonowe nagrobki w kształcie pnia drzewa bez tablic inskrypcyjnych,
  • 1 krzyż kamienny (uszkodzony - 3 elementy),
  • 3 betonowe tumby w tym jedna z grobu dziecięcego,
  •  1 nagrobek z betonu bez tablicy inskrypcyjnej (pionowy),
  • 1 nagrobek betonowy z inskrypcją wklęsłą o wymiarach 40,0 x 33,5,
  • 1 betonowy obrys mogiły, 
  • 14 elementów z rozbitych nagrobków.

 

 

 

Pochowani na cmentarzu w Dominku

Nazwisko Imię Tytuł / oznaczenie Data urodzenia Data śmierci
Gill geb. Bahr Anette - 13.11.1872 17.09.1941
Jach geb. Zihlke Anna - 28.12.1886 11.12.1942
Pasch geb. Reet Auguste - 16.10.1852 25.121937
Wirdenbölt Ferdinand - 11.11.1829 --.--.1901

 

Mieszkańcy Dominke (Dominek) polegli podczas wojen

Stopień Nazwisko Imię Data urodzenia Data śmierci Miejsce śmierci / wiek / uwagi
v. Trzebiatowski Emil  --.--.1895   14.05.1942 -
Noffke  Paul  08.02.1922  22.09.1942 
Kuneffke  Max  09.12.1906  01.06.1943  Zmarł w szpitalu z odniesionych ran.
Krause  Werner  01.04.1911  12.12.1943  Zmarł w szpitalu polowym z odniesionych ran. 

 Źródło:
1. www.stolp.degarnisonarticlesverlustlisten.htmlfile=tl_filesDokumenteDokumente_HeimatortestolpGefallene%20Gr.-Garde%201939-45.pdf.