Niestkowo
Banner

Niestkowo - Nesekow

Niestkowo - wieś sołecka w gminie Ustka. Jest najstarszą udokumentowaną wsią w powiecie słupskim. Wspomina o tym dokument z 1227 roku, w którym to książę Barnim I przekazał wieś Niestkowo klasztorowi w Białobokach. W późniejszych latach wieś przeszła na własność kościoła św. Stanisława w Gardnie. W 1499 r. Niestkowo było w posiadaniu rodziny von Ramel, w 1622 r. rodziny von Winterfeld z Zimowisk, następnie rodziny von Zitzewitz i w 1672 r. rodziny von Podewils. W 1810 r. Otto Friedrich Graf von Podewils sprzedał wieś swojemu dzierżawcy Johannowi Kratz, który to w 1811 r. sprzedał posiadłość. Następnym właścicielem wsi został niejaki Weise, który w 1861 r. za kwotę 50500 talarów nabył majątek. Jednymi z ostatnich właścicieli posiadłości w Niestkowie byli: Friedrich Küttner (w 1910), Otto Küttner (w 1928), Georg von Wühlisch (w 1931) i Heinz Perrin (w 1938).

Rolnictwo

W 1938 r. powierzchnia majątku w Niestkowie wynosiła 166 ha, w tym: 114 ha gruntów ornych, 13 ha łąk, 2 ha pastwisk, 31 ha, 4 ha nieużytków i 2 ha powierzchni wodnych. W skład inwentarza wchodziło: 10 koni, 54 sztuk bydła i 120 świń. Poza majątkiem we wsi znajdowały się 24 gospodarstwa rolne. Oprócz posiadłości w Nesekowie istniały 24 gospodarstwa, w tym:
- 9 o powierzchni od 0,5 ha do 5 ha,
- 6 o powierzchni od 5 ha do 10 ha,
- 2 o powierzchni od 10 ha do 20 ha,
- 7 o powierzchni powyżej 20 ha.
Największe gospodarstwa rolne posiadali: Otto Küttner - 51 ha, Franz Küttner - 26 ha, Johann Schulz - 26 ha, August Hoffmeister - 26 ha, Friedrich Steinfeldt - 25 ha, Franz Gurgel - 24 ha i Franz Schulz - 22,5 ha.  

Kościół

Według spisu ludności przeprowadzonego 17 maja 1939 r. w miejscowości Niestkowo mieszkało 213 osób, które tworzyły 51 gospodarstw domowych. Wszyscy mieszkańcy Niestkowa byli wyznania ewangelickiego i należeli do parafii w Wytownie, a tym samym do parafii okręgu Słupsk-Miasto. 

Szkoła

W 1932 r. w Niestkowie funkcjonowała jednostopniowa szkoła powszechna z jednym nauczycielem. Do szkoły uczęszczało wówczas 47 dzieci. 

Ostatnie dni wojny

W pierwszych dniach marca 1945 r. Niestkowo było przepełnione uchodźcami z sąsiednich okręgów oraz z Prus Wschodnich i Prus Zachodnich. W dniu 6 marca 1945 r. ogłoszono ewakuację mieszkańców wsi, lecz ze względu na zablokowanie dróg masą uciekinierów ewakuacja stała się beznadziejna. Tylko trzem rodzinom, które wyruszyły 6 marca udało się dotrzeć tylko do Objazdy, która była już zajęta przez Rosjan. Niestkowo zostało zajęte przez wojska radzieckie 8 marca 1945 r. Pierwsi osadnicy polscy przybyli do wsi w lipcu 1945 r. Straty wojenne wśród mieszkańców wynosiły: 7 zabitych, 8 zaginionych i 9 poległych w szeregach armii niemieckiej.


Cmentarz

Data założenia:  Brak danych. 
Wyznanie / parafia:  Ewangelickie / parafia w Wytownie. 
Status:  Nieczynny. 
Położenie:  Cmentarz położony 500 m od centrum wsi w kierunku północnym. Po prawej stronie traktu prowadzącego do drogi krajowej nr 21.
Współrzędne geograficzne:  N 54.546430, E 16.934189 
Powierzchnia:  2580 m2 
Układ przestrzenny:  Cmentarz posadowiony na planie prostokąta położonego, na linii północny-wschód - południowy-zachód. Granicę cmentarza wytyczają drzewa świerkowe. Od strony wschodniej w granicy cmentarza znajdują się dwa drzewa dębowe, natomiast w granicy zachodniej znajduje się jeden dąb. Nie zachował się układ kwater i grobów. 
Drzewostan i roślinność:  Świerk, dąb, brzoza / bluszcz, barwinek. 
Najstarszy zachowany element:  Brak. 
Zachowały się: 
  • drzewa świerkowe wytyczające granice cmentarza,
  • 4 granitowe podstawy pod żeliwne krzyże. 

 

Zmarli w Niestkowie

Nazwisko Imię Tytuł / oznaczenie Data urodzenia Data śmierci
Küttner Otto - --.--.---- --.--.1945


Źródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss. 755-757.