Żelazo
Banner

Żelazo - Selesen

Żelazo - wieś w gminie Smołdzino. Według spisu ludności, przeprowadzonego 17 maja 1939 r., mieszkało tutaj 376 osób w 92 gospodarstwach domowych. Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawiła się w dokumencie z 1281 r., w którym Mściwoj II (Mestwin II) przekazał zakonowi Norbertanów w Białobokach (nad Regą) kościół św. Piotra Apostoła w Słupsku, łącznie z przynależnymi dziesięcinami od 5 wsi, wśród których znajdowało się Żelazo. W 1315 r. markgraf Waldemar von Brandenburg potwierdził Kasimirowi Swenzo posiadanie wsi jako lenna. Następnie weszła ona w skład majątku rodziny von Bandemer. Pierwszy list lenny wystawiony tej rodzinie przez księcia pomorskiego Bogusława X datowany jest na 1493 r. Do 1945 r. dobra w Żelazie należały do rodziny von Bandemer. Jedną ze znanych mieszkanek pałacu była Kordula von Bandemer, która zostawiła po sobie kilkanaście obrazów. Najbardziej znanym dla mieszkańców Słupska i okolic jest portret przedstawiający chłopkę - Słowinkę z okolic Żelaza w stroju żałobnym. Oryginał obrazu wisiał w pałacu. Kopia portretu wykonana przez Otto Priebe była wystawiona w Heimatmuseum w Stolp (Słupsk). Dzisiaj możemy ją obejrzeć w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Kordula po śmierci swojego męża Rudolfa (16.08.1906) wyprowadziła się z pałacu i zamieszkała w willi Villenbau, która została wybudowana na dawnym cmentarzysku. W trakcie budowy fundamentów pod budynek wykopano wiele urn. Kordula zmarła 8 października 1918 roku i została pochowana, obok swojego męża, na wzgórzu cmentarnym w Żelazie. W latach 30 XX w. w domu Korduli mieścił się całoroczny obóz dla dziewcząt (Landjahrlager).

Rolnictwo i działalność gospodarcza

W 1891 r. powierzchnia majątku w Żelazie wynosiła 1962 ha, w tym było: 355 gruntów ornych, 686 ha łąk, 346 ha pastwisk, 574 ha lasów. W zabudowaniach folwarcznych znajdowało się: 44 koni, 74 sztuk rogacizny, 900 owiec i 40 świń. Na przestrzeni lat powierzchnia dóbr w Żelazie uległa zmniejszeniu. W 1938 r. wynosiła ona już 1323 ha, w ty byłom: 435,5 ha gruntów ornych, 132,5 ha łąk, 46 ha pastwisk, 285 ha lasów, 420 ha nieużytków i 4 ha powierzchni wodnych. Inwentarz w zabudowaniach gospodarczych składał się z: 54 koni, 112 sztuk bydła i 230 świń. Zrezygnowano całkowicie z hodowli owiec. Majątek słynął z dobrej hodowli koni. Podczas wystawy rolniczej i przemysłu w Słupsku w dniu 3 czerwca 1885 r., Rudolph von Bandemer otrzymał z rąk ministra Luciusa pierwszą nagrodę (statuetkę konia z brązu) i premię pieniężną za osiągnięcia w hodowli koni. Poza majątkiem we wsi znajdowało się 35 gospodarstw rolnych, w tym:

  • 10 o powierzchni od 0,5 do 5 ha,
  • 14 od 5 do 10 ha,
  •  8 od 10 do 20 ha,
  • 3 powyżej 20 ha.

Jedne z większych gospodarstw rolnych posiadali Pauline Sonntag - 34 ha i August Bonke - 32 ha. W 1879 r. we wsi wybudowano nową cegielnię z czterema piecami. W pierwszych latach wypalano tutaj rocznie około 100 tys. cegieł.

Kościół

Wszyscy mieszkańcy Żelaza byli ewangelikami. Wieś należało do kościoła w Gardnie Wielkiej, a po utworzeniu samodzielnej parafii w Smołdzinie (w 1632) weszła w jej skład. Tym samym należała do okręgu kościelnego Słupsk Stare Miast (Stolp Altstadt).

Szkoła

Pierwsza szkoła w Żelazie została ufundowana przez Dietricha von Bandemer i funkcjonująca w latach 1705-1710. Ostatni budynek szkolny znajdował się na skraju wsi. Funkcjonowała w nim 1-stopniowa szkoła powszechna, z jednym nauczycielem. W 1932 r. uczęszczało do niej 59 dzieci. Ostatnim nauczycielem był Ernhard Schwahn.

Ostatnie dni wojny

Na przełomie lutego i marca 1945 r. wieś była przepełniona setkami uchodźców. 8 marca miejscowość opuścił oddział żołnierzy Luftwaffe, kierując się w kierunku Gdyni. Mieszkańcy nie otrzymali rozkazu do ewakuacji, dlatego pozostali w domach. Wieś została zajęta przez piechotę radziecką 9 marca 1945 r. Wojska pancerne dotarły tu 11 marca. Wielu mieszkańców zostało aresztowanych i wywiezionych. Dochodziło równiez do gwałtów. Cała ludność niemiecka otrzymała od Rosjan nakaz opuszczenia Żelaza. Schronienie znaleźli w Damnie i Bobrownikach. Do swoich domów powrócili po siedmiu tygodniach. Zastali je splądrowane i zdewastowane. W majątku przebywali byli przymusowi robotnicy z Ukrainy, którzy opuścili wieś późnym latem 1945 r. Właściciel majątku Alfred von Bandemer zmarł 13.09.1945 r. w Żelazie. Wiosną do wsi zaczęli napływać pierwsi polscy przesiedleńcy. Niemieccy mieszkańcy wyjechali stąd za Odrę dobrowolnie lub z przymusu. Podczas II wojny światowej zginęło 8 mieszkańców wsi, 18 zaginęło i 16 poległo w szeregach armii niemieckiej.

Cmentarz

Dawny cmentarz ewangelicki znajduje się na północno-wschodnim skraju Żelaza (N 54,650796⁰ E 17,263082⁰, 500 m od centrum wsi). Miejsce pochówkowe znajduje się na wzniesieniu terenu o obwodzie ±340 m. Plan jego posadowienia jest uzależniony od ukształtowania terenu, w tym przypadku jest on w kształcie elipsy, położonej na linii północny-wschód - południowy-zachód. Cały teren obsadzono drzewami dębowymi. Do wzgórza cmentarnego prowadziła droga od strony wsi, tj. od strony południowo-zachodniej. Ze względu na łagodniejszy spadek terenu od strony południowo-wschodniej utworzono trzy kaskady, na których powstały kwatery pochówkowe. W centralnym punkcie cmentarza znajdują się ruiny kaplicy oraz przylegające do niej (od strony północnej) trzy komory grobowe rodziny von Bandemer. Pomieszczenia grobowe wykonano z czerwonej cegły, którą później otynkowano. W każdej z komór sklepienia podparto dwoma metalowymi filarami. Kilka metrów na północ od kaplicy znajdują się kamienne nagrobki upamiętniające Kordulę i Rudolfa von Bandemer. Skrajne połacie wzniesienia były przeznaczone na pochówki miejscowych parafian. Zmarłych chowano na linii wschód-zachód. Na południowo-wschodnim stoku wzniesienia grzebano dzieci. Wszystkie groby uległy dewastacji. Kamienne oraz metalowe elementy nagrobne zostały zdemontowane lub wyłamane i wywiezione. Mimo ogólnej dewastacji zachowała się duża liczba fragmentów pomników nagrobnych. Ciekawostką jest nietypowe umieszczenia tablicy inskrypcyjnej na jednym z grobów, które jest posadowiona tyłem do mogiły (foto_774). Tego typu położenie elementu nagrobnego często można spotkać wśród żeliwnych krzyży. W kamiennych nagrobkach takie położenie należy do rzadkości.

 


Pochowani na cmentarzu ewangelickim

Nazwisko Imię Tytuł / oznaczenie Data urodzin Data śmierci
Ahrk  Berta  01.11.1909  29.05.1925
von Bandemer Alfred  Alfred  --.--.----  13.09.1945 
von Bandemer  Rudolph  19.06.1829  15.08.1906 
von Bandemer geb. von Prittwitz u. Gaffron Kordula  11.05.1838  08.10.1918 
Eick geb. Morcks  Emma  Żona Otto Eick.  07.06.1877  05.09.1940 
Kolbowski  - 16.08.1863  27.06.1930 
Kositzke Johann Żył 82 lata. --.--.---- 18.08.1825
Kositzke geb. Ruch Dorothea - --.--.---- 26.11.1825
Kositzke Mathias Żył 22 lata / syn Dorothy Kositzke z dm. Ruch. --.--.---- 20.07.1831
Kositzke Dorothea Żyła 25 lat / córka Dorothy Kositzke z dm. Ruch. --.--.---- 30.05.1832
Mayhack geb. Eick Helene - 09.09.1869 11.03.1940
Olschewski Geri Mąż Albertine z dm. Bonke. 07.02.1855 22.05.1923
Olschewski geb. Bonke Albertine Żona Geri Olszewskiego. 07.10.1860 31.12.1926

 

Zmarli w Żelazie

Nazwisko Imię Tytuł / oznaczenie Data urodzenia    Data śmierci
Bruder Ferdinand Friedrich - --.--.---- --.12.1875
Eick Wilhelm August Zmarł w wieku 9 miesięcy. --.--.----  02.01.1886
Gutsche Adeline Wilhelmine Urodzona w Warblewku. --.--.---- 29.02.1876
Kaminsky Julius Robert Zmarł w wieku 15 miesięcy. --.--.---- 05.01.1886
Knoop Adolph Ferdinand Hermann - --.--.---- 05.04.1876
Kramp Carl Wilhelm - --.--.---- 22.01.1876
Krauze geb. Reimann Louisa  --.--.---- --.01.1875 
Kropp  Adeline Caroline  Urodzona w Smołdzinie.  --.--.---- --.03.1876 
Pigors  Ernst Karl  Urodzony w Smołdzinie, zmarł w wieku 14 miesięcy.  --.--.----  25.01.1886 
Proÿ  Anna Augusta  Zmarła w wieku 1 roku i 9 miesięcy.  --.--.----  02.01.1886 
Schüler  Max  --.--.----  15.01.1876 
Schulz  Friderike Wilhelmine Christine --.--.----  31.03.1876

 

Mieszkańcy Selesen (Żelazo) polegli podczas wojen

Stopień Nazwisko Imię Data urodzenia Data śmierci Miejsce śmierci / wiek / uwagi
- Bonke Heinrich --.--.---- --.--.1866 Artylerzysta / poległ w wojnie prusko-austriackiej. 5
Grenadier Ruch Fritz --.--.---- --.--.1943 19 lat / syn Friedricha i Marii z dm. Damaschke.

 

Źródło:

1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss. 909-914.

2. Die Grenz-Zeitung nr 92/93 z 03.04.1943.

3. Ostpommersche Heimat nr 25 z 1933 r. str. 3.

4. http://www.stolp-pommern.de/Stolp-Kreis/Orte/selesen.htm.

 5. http://www.denkmalprojekt.org/2010/stolp_kreisblatt_1864_1866_1870-71_pom.htm