Kluki
Banner

Kluki - Klucken

W skład Kluk wchodziły trzy osady: Kluki Smołdzińskie, Kluki Żeleskie i Kluki Ciemińskie. Rozproszenie zabudowań na tym terenie wynikał z przyczyn geologicznych. Był to teren bagienny poprzetykany piaszczystymi pagórkami. Kluki Żeleskie położone były między Klukami Smołdzińskimi a rzeczką Pustynką. Do nich należała również kolonia Pawełki. Osada ta należała do rodziny von Bandemer z Żelaza. Kluki Żeleskie zanotowano w dokumentach po raz pierwszy pod koniec XVIII w. pod nazwą Slensche Kluken. Kluki Ciemińskie położone były na południe od Kluk Smołdzińskich, nad zachodnim brzegiem jeziora Łebsko. Powstanie tej osady jest związane z majątkiem w Cieminie, który początkowo był własnością rodziny von Stojentin, a następnie rodów von Puttkamer, Zitzewitz i Weiher. Największą spośród trzech osad była Kluki Smołdzińskie. Wieś najpierw należąca do rodziny Tessenów, później weszła w skład domeny książęcej. Administracyjnie wszystkie te części traktowane były jako całość, a łączna powierzchnia ich gruntów wynosiła około 160 ha. W 1939 r. w Klukach mieszkało 618 osób. 

Rolnictwo, handel i rzemiosło

W 1939 r. w Klukach było 117 gospodarstw rolnych, w tym:
- 56 o powierzchni od 0,5 ha do 5 ha,
- 54 o powierzchni od 5 ha do 10 ha,
- 7 o powierzchni od 10 ha do 20 ha.
We wsi znajdowała się karczma prowadzona przez Wilhelm′a Dargosch′a. Działała ośmioosobowa kapela i chór, były także zespoły sportowe: drużyna piłki nożnej i siatkówki. Funkcjonowały tutaj sklepy prowadzące handel artykułami spożywczymi i mięsem.

Skoła 

Już w 1738 r. w Klukach istniała szkoła, która znajdowała się w zwykłej chałupie. W 1863 r. na wydzielonej do tego celu działce wybudowano murowaną szkołę z dwiema izbami lekcyjnymi i mieszkaniami dla nauczycieli. Na początku XX wieku budynek został rozbudowany. W 1932 r. była to już szkoła powszechna 4-stopniowa z 3 nauczycielami. Do szkoły uczęszczało wówczas 145 uczniów. Ze względu na dużą ilość uczniów, nauka odbywała się na dwie zmiany. 

Kościół

Wszyscy mieszkańcy Kluk byli wyznania ewangelickiego. Kluki Smołdzińskie i Żeleskie należały do parafii w Smołdzinie. natomiast Kluki Ciemińskie do parafii w Główczycach. 

Ostatnie dni wojny i pierwsze lata powojenne

Kluki zostały zajęte bez walki 9 marca 1945 r. Ze względu na położenie wsi w strefie nadmorskiej, pod koniec marca wszyscy mieszkańcy wsi zostali zmuszeniu do opuszczenia miejscowości. W większości udali się do Grapic. Do swoich domostw powrócili w maju 1945 r. W 1946 r. we wsi pojawili się pierwsi Polacy. Został ustanowiony polski burmistrz. W nocy z 2 na 3 stycznia 1947 r. rozpoczęło się przymusowe przesiedlenie mieszkańców za Odrę. Pozostała część mieszkańców została uznana za polskich Kaszubów. Wręczono im polskie dokumenty. Część Niemców oddała je. Jednym z nich był Otto Reimann, który został za ten czyn aresztowany 4 października 1952 r. i osadzony na 3 miesiące w areszcie w Koszalinie. Natomiast jedna z mieszkanek wsi Rutha Kötsch stanęła w obronie autochtonów. Dzięki m.in. niej przyznano autochtonom pomoc materialną oraz dano prawo udziału w zarządzaniu wsią. Na miejsce polskiego sołtysa, który faworyzował polskich osadników, mianowano na te stanowisko Ruth Kötsch, która funkcję tą pełniła w latach 1950-1953. Była ona jedną z niewielu osób, które zintegrowały się z polską społecznością. Za współpracę z polskimi władzami została przez większość autochtonów uznana za zdrajcę. Mimo tak silnego oskarżenia, dalej angażowała się w sprawy wszystkich mieszkańców wsi. Współtworzyła skansen Wsi Słowińskiej w Klukach, którego została pracownikiem w 1963 r.
W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX w., w ramach akcji łączenia rodzin, nastąpiła masowa emigracja ostatnich autochtonów z Kluk do Niemiec.
 Przestają istnieć Kluki Żeleskie, Kluki Ciemińskie i Pawełki. W Klukach Smołdzińskich spadła liczebność mieszkańców.
 

Cmentarz

Data założenia:  II połowa XVIII wieku. 
Wyznanie / parafia:  Ewangelickie / Smołdzino. 
Status:  Nieczynny.
Położenie:  Cmentarz położony na zachodnim skraju wsi, po prawej stronie drogi do Smołdzina. 
Współrzędne geograficzne:  N 54.681773, E 17.323492
Powierzchnia:  2730 m2    70 m x 39 m
Układ przestrzenny:  Cmentarz posadowiony na planie prostokąta, na linii wschód-zachód. W centralnym punkcie cmentarza znajduje się pomnik upamiętniający mieszkańców wsi poległych podczas I wojny światowej. Zachował się czytelny układ grobów (18 rzędów). Zmarłych grzebano  głową w kierunku zachodnim. W części zachodniej cmentarza znajduje się kwatera dziecięca. Na południowo-wschodnim skraju wsi znajdowała się kaplica cmentarna. 
Drzewostan i roślinność:  Drzewa: dąb. 
najstarszy zachowany element:  Krzyż żeliwny ażurowy upamiętniający rodzeństwo Musch, w tym Heinricha zmarłego 10 maja 1879 r. w wieku 1 roku 11 miesięcy i 18 dni.
Zachowały się: 
 • 78 krzyży żeliwnych,
 • 30 krzyży żeliwnych ażurowych (dziecięce),
 • 20 krzyży drewnianych, 
 • 16 krzyży kamiennych,
 • 4 nagrobki w kształcie pnia drzewa,
 • 2 nagrobki z dwiema płytami nagrobnymi i krzyżm po środku,
 • 3 tablice nagrobne,
 • 7 kamiennych cokołów,
 • 6 kamiennych cokołów z krzyżem,
 • 11 kamiennych obelisków, 
 • 7 kamiennych obrysów mogił,
 • 2 ogrodzenia ażurowe z żeliwa i tablicami inskrypcyjnymi,
 • 1 tablica inskrypcyjna z żeliwa na trzpieniu mocującym, 
 • obelisk upamiętniający poległych mieszkańców.
Uwagi: Ostatnią zmarłą pochowaną na miejscowym cmentarzu była Ruth′a Kötsch, która zmarła 6 kwietnia 1971 r. 
Krzyże żeliwne były m.in. odlewane w Słupsku w zakładzie Adolfa Peglow, Alberta Wilke, E. Burow′a, w Sławnie w odlewni Paul′a Giesen i Lęborku w odlewni H. Peglow. 
Zmarłych z Kluk Żeleskich grzebano na cmentarzu w Żelazie, natomiast zmarłych z Kluk Ciemińskich na cmentarzu w Główczycach.

 Pochowani na cmentarzu w Klukach

Nazwisko Imię Tytuł / oznaczenie Data urodzenia Data śmierci
- Berta - 18.03.1875 18.04.1892
- Marta - 20.06.1882 22.04.1890
- Christliebe - 27.12.1869 18.04.1892
- Charlotte 28.12.1899 04.05.1929
Airich Kurt 11.07.1941 21.07.1941
Barnow August Mąż Johanne z dm. Schramm.  23.07.1850 05.07.1899
Barnow Erika 30.01.1924 21.03.1950
Barnow geb. Klück Ernestine Żona Wilhelma Barnow. 29.01.1866 18.11.1923
Barnow geb. Schramm Johanne Żona Augusta Barnow. 09.04.1851 13.03.1912
Barnow  Wilhelm 20.10.1860 11.05.1918
Bonke Franz Ogrodnik, inwalida wojenny. 01.12.1887 27.06.1920
Czirr geb. Pollex Anna 22.01.1884 30.05.1918
Czirr geb. Klück Christine  Żona Christiana Czirr. 24.04.1819 09.04.1901
Czirr Christian Mąż Christine z dm. Klück. 24.12.1817 23.07.1895
Czirr geb. Reimann Johanne 21.11.1850 11.05.1924
Czirr Karl 20.08.1876 17.07.1924
Czirr Franz Hermann Reinhold  --.11.1888 07.10.1909
Damaschke Bruno 28.04.1923 09.05.1923
Damaschke Heinrich 17.07.1885 13.11.1909
Damaschke Karl  22.06.1844  27.05.1910 
Eick geb. Klick Adeline --.04.1874 27.08.1897
Eick  Ernestine 01.09.1826 28.12.1900i
Eick Minna Maria Auguste Córka Adeline Eick z dm. Klick. 22.08.1897 29.09.1897
Gabbe Ewald 03.06.1872 30.09.1943
Gabbe Helene --.--.---- --.--.----
Jach Friedrich 23.03.1830 27.08.1909
Jagdmann Ewald Emeryt. Mąż Henriette z dm. Pollex. 12.12.1858 13.03.1934
Jagdmann geb. Pollex Henriette Żona Ewald′a Jagdmann. 24.04.1856 10.--.193-
Jost August 05.05.1864 29.07.1898
Jost  Heinrich - 03.11.1887 08.05.1962
Jost Johanna - 13.04.1866 21.01.1938
Jost  Herman 16.12.1874 23.03.1918
Jost Karl Właściciel gospodarstwa. 06.01.1839 23.03.1924
Jost Olaf Heinrich 18.02.1960 02.04.1960
Jost Pauline 01.08.1882 20.02.1883
Jost August Brat Pauline i Karla Jost. 05.05.1864 29.07.1898
Jost Pauline Siostra Augusta i Karla Jost. 01.08.1882 20.02.1883
Jost Karl Brat Pauline i Augusta Jost. 17.01.1869 12.12.1880
Kaitschick Albert Z Kluk Żeleskich / aus Selesener Klucken. Mąż Ernestine z dm. Klück. 12.12.1873 15.12.1924
Kaitschick Anna 09.01.1907 27.05.1935
Kaitschick August 27.06.1868 07.12.1946
Kaitschick geb. Klück Berta Żona Heinricha Kaitschick. 16.04.1875 27.01.1944
Kaitschick Heinrich 14.05.1877 04.01.1959
Kaitschick Heinrich Z Kluk Żelaznych. 16.12.1885 29.08.1914
Kaitschick geb. Klűck Ernestine Żona Alberta Kaitschick z Kluk Żeleskich. 02.01.1862 03.03.1934
Kaitschick Hellene 25.03.1908 01.07.1977
Kaitschick Johannes 24.06.1902 30.12.1918
Kaitschick Maria 16.12.1885 29.08.1914
Kaitschick Wilhelm 10.09.1910 04.04.1913
Kasper Renate 21.10.1951 --.--.1952
Kirk Adeline 03.05.1881 26.03.1953
Kirk Alfred 08.10.1919 03.11.1935
Kirk  August Z Kluk Żeleskich / aus Selesener Klucken. 20.03.1846 23.09.1926
Kirk geb. Ruch Auguste Żona Gustawa Kirk. 30.05.1858 28.04.1925
Kirk geb. Klick Ernestine 14.09.1850 14.08.1937
Kirk Ferdinand Z Kluk Żeleskich / aus Selesener Klucken. 26.01.1855 14.09.1925
Kirk Friderike 12.10.1846 27.10.1935
Kirk Frieda 23.09.1915 11.04.1930
Kirk Gustaw Dożywotnik. 01.10.1850 03.11.1934
Kirk Henriette 06.01.1844 10.08.1913
Kirk geb. Czirr  Karoline - 14.01.1850 18.04.1926
Kirk Rudolf 24.02.1855 16.02.1903
Kl-ck geb. Ruch Ernestine Żona Hermann Kl-ck. 13.12.1857 10.05.1931
Kl-ck Hermann Dożywotnik. Mąż Ernestine z dm. Ruch. 21.05.1855 10.09.1925
Klick geb. Sawallisch Albertine 10.08.1856 04.07.1919
Klick geb. Eick Alwine 09.06.1899 11.11.1935
Klick August Cieśla. Mąż Ernestine z dm. Kirk.  11.02.1860 27.01.1941
Klick geb. Reimann Augustine Florentine Henriete 08.03.1870 04.12.1906
Klick geb. Ruch Emma 19.03.1898 08.06.1939
Klick Erich - 02.09.1900 19.10.1939
Klick Erich Syn Wilhelma Klick. 28.08.1922 28.10.1922
Klick geb. Sawallisch  Albertine  - 10.08.1856  04.07.1919 
Klick geb. Kirk Ernestine Żona Augusta Klick. 20.12.1855 18.03.1940
Klick geb. Reimann Ernestine 18.01.1859 01.11.1925
Klick Gertruda 16.09.1912 03.12.1933
Klick Heinrich Mąż Henriette z dm. Damaschke.  29.10.1844 07.01.1921
Klick geb. Damaschke Henriette Żona Heinricha Klick. 30.01.1852 31.05.1928
Klick Hermann 12.03.1868 23.08.1938
Klick Johann Mąż Karoline z dm. Kirk.  12.09.1831 23.03.1884
Klick Ingeborg - 05.08.1932 24.07.1940
Klick geb. Kirk Karoline Żona Heinricha Klick. 04.03.1838 24.11.1905
Klick Marie Luise  10.041938  12.11.1938 
Klick Meta  Córka Wilhelma Klick.  23.11.1923  28.12.1923 
Klick  Otto  Syn stolarza Augusta Klick.   19.12.1885 22.04.1887 
Klick   Rudi  31.05.1952  03.06.1952 
Klick Erika - 09.01.1952 29.06.1952
Klick Ernestine Regine Auguste 23.03.1858  25.12.1929i 
Klick Erich Syn Wilhelma Klick. 28.08.1922 28.10.1922
Klick Meta Córka Wilhelma Klick. 23.11.1923 28.12.1923
Klieck geb. Heyer Therese   16.06.1859 23.09.1915 
Klopp Joland 02.08.1963 27.11.1963
Kluick Martin Mąż Auguste z dm. Gnadt 20.07.1864 30.10.1920
Kluick z dm. Gnadt Auguste Żona Martina Kluick. 27.08.1861 16.11.1926
Klück Christian Z Żelaznych Kluk. Mąż Luise z dm. Klück. 05.12.1825 28.07.1907
Klück geb. Klück Luise Żona Christiana Klück. 04.04.1825 16.12.1896
Klück Adeline 19.02.1879 06.08.1935
Klück geb.Ruch Adeline - 18.11.1870 11.02.1951
Klück August  22.04.1870  06.06.1957 
Klück Anna Maria Johanna - 23.10.1905 04.01.1908
Klück geb. Eick Alwine - 09.06.1899 11.11.1935
Klück August - 10.09.1897 14.06.1913
Klück geb. Klick Marta Żona Alberta Klűck. 15.03.1888 07.02.1958
Klück Albert Mąż Marty z dm. Klick. 18.06.1881 22.12.1958
Klück Albert - 16.03.1877 26.06.1956
Klück Adeline 19.02.1879 06.08.1935
Klück Rudolf Mąż Karoline z dm. Klűck. 19.11.1878 31.12.1939
Klück Hermann Mąż Adeline z dm. Reimann. 31.12.1865 02.09.1927
Klück geb. Kaitschick Pauline - 10.09.1910 04.04.1913
Klück geb. Reimann Adeline Żona Hermana Klück. 16.10.1864 02.10.1942
Klück geb. Klűck Karoline Żona Rudolfa Klűck. 09.10.1883 28.08.1937
Klück geb. Radtke Auguste Żona Hermann′a Klück. 07.08.1837 02.02.1924
Klück geb. Ruch Ernestine - 28.10.1840 03.08.1927
Klück Ernestine - 25.05.1860 15.12.1915
Klück Emma Matka Eriki Klück. 07.10.1893 18.12.1918
Klück Erika Córka Emmy Klück. 14.12.1918 07.06.1919
Klück geb. Reimann Emma Żona Hermanna Klück. 12.03.1890 15.06.1941
Klück Hermann Mąż Emmy z dm. Reimann. 18.03.1889 11.07.1965
Klück Hermann Mąż Auguste z dm. Radtke 01.01.1948 06.09.1931
Klück Hermann 08.05.1867 12.11.1926
Klück Hermann - 09.03.1891 16.08.1951
Klück Pauline - 11.11.1904 15.03.1909
Klück Hermann - 22.08.1867 28.04.1939
Klück Erwin - 22.01.1932 20.03.1932
Klück Helmut - 31.07.1920 23.02.1921
Klück Wilhelm 15.10.1888 27.04.1926
Klück Waltraut - 06.03.1923 04.01.1942
Klück Heinrich Fridrich Mąż Adeline. 03.10.1851 29.01.1900
Klück Heinrich - 10.12.1837 13.01.1897
Klück Adeline Żona Heinricha Klück. 06.07.1864 19.06.1941
Klück Johanne Córka Heinricha i Adeline. 14.09.1886 18.04.1911
Klück Johann Ojciec Johanna Klück. 10.02.1819 27.09.1900
Klück Hermann Syn Johanna Klück. 03.02.1861 10.11.1898
Klück geb. Schimanke Johanne - 13.10.1871 19.03.1925
Klück geb. Piotter Wilhelmine Żona nauczyciela. 06.02.1821 16.02.1897
Klück Anna Maria Helene - 08.12.1900 03.03.1910
Klück Alwine Therese Auguste Z Żelaznych Kluk. 25.081884 12.07.1914
Knop geb. Klűck Rosaline 28.06.1859 28.06.1934
Kötsch  Ruth  - 22.02.1925  06.04.1971 
Kritsch Wilhelm 15.01.1879 16.10.1937
Kritsch  Wilhelm  Mąż Karoline z dm. Reimann.  15.03.1849  26.08.1914 
Kritsch z dm. Reimann Karoline Żona Wilhelma Kritsch. 26.01.1851 31.12.1926
Manthey geb. Jahuse Auguste 25.06.1857 21.03.1927
Manzek Artur - 10.08.1879 23.10.1908
Musch geb. Klück Ernestine - 05.12.1829 08.03.1904
Musch Heinrich - 22.05.1877 10.05.1879
Musch - - 20.01.1879 10.08.1879
Musch - - 24.10.1887 03.02.1895
Noffke August Mąż Albertine z dm. Barnow. 25.05.1855 22.04.1925
Noffke geb. Barnow Albertine Żona Augusta Noffke. 11.12.1856 12.07.1938
Nofke Johann - 24.02.1825 17.05.1900
Noffke Wilhelm Mąż Rosalie z dm. Klick. 01.02.1883 05.06.1968
Noffke Erwin Richard Helmuth - 28.10.1912 13.11.1913
Noffke Margarete - 14.06.1930 24.01.1931
Noffke geb. Klick Rosalie Żona Wilhelma Noffke. 05.11.1882 05.06.1953
Noffke geb. Stockmann Louise - 21.07.1833 13.06.1894
Plath Paul 18.08.1912 06.10.1937
Pollex Anna - 21.08.1920 01.02.1921
Pollex geb. Radtke Karoline - 24.11.1818 25.06.1912
Pollex Heinrich Gustav Właściciel małego gospodarstwa rolnego. 22.01.1844 25.07.1887
Pollex Hermann 18.10.1870 08.09.1897
Pollex Wilhelm Heinrich Rudolf - 25.04.1878 19.12.1906
Pollex Karl Gustav - 21.09.1836 30.11.1912
Pollex Ewald - 17.03.1873 17.01.1929
Pollex Marie 28.02.1896 13.11.1934
Pollex Maria - 21.02.1913 10.04.1922
Pollex Helga - 11.08.1935 11.04.1937
Pollex Annemarie - 18.12.1916 19.01.1971
Pollex Heinrich Mąż Ernestine z dm. Klück. 20.08.1851 29.04.1907
Pollex geb. Czirr Pauline - 18.06.1855 07.04.1915
Pollex geb. Klück Ernestine Żona Heinricha Pollex. 20.03.1858 15.12.1925
Pollex Luise - 23.03.1893 21.01.1939
Pollex geb. Conder Alwine - 24.01.1883 17.02.1943
Proy Otto - 16.04.1905 03.11.1966
Proy Karl - 27.11.1873 19.01.1940
Proy August Mąż Ernestine z dm. Klück 08.04.1846 01.09.1920
Proy Maria - 15.08.1905 15.03.1915
Proy geb. Klück Ernestine Żona Augusta Proy. 10.10.1855 05.09.1921
Reimann geb. Schimanke Ida - 20.06.1891 20.04.1920
Reimann geb. Pollex Wilhelmine - 18.09.1887 30.06.1923
Reimann geb. Milke Wilhelmine Żona Augusta Reimann. 19.10.1875 08.09.1949
Reimann Heinz - 22.10.1927 24.03.1929
Reimann  August  Mąż Wilhelmine z dm. Milke.  01.05.1872  04.04.1946 
Reimann Erna - 19.01.1920 31.05.1920
Reimann  Elisabet  04.06.1930  22.01.1931 
Reimann Hermann Syn Idy z dm. Schimanke. 13.02.1919 25.01.1921
Reimann Erika - 14.08.1917 02.11.1917
Reimann Anna Córka Idy z dm. Schimanke. 08.03.1920 22.05.1921
Reimann Hedwig - 28.08.1948 08.12.1951
Reimann geb. Knop Alwine Żona Heinrich′a Knop. 02.08.1864 25.08.1934
Reimann Heinrich Mąż Alwine z dm. Knop. 14.10.1855 24.06.1934
Reimann Dietrich - 21.05.1950 17.02.1952
Reimann Johann - 17.09.1827 12.03.1910
Reimann Johann - 07.06.1863 30--.1933
Reimann - - 18.12.1921 25.01.1928
Ruch  Fritz Brat Ericha Ruch. 07.01.1923 27.01.1923
Ruch Erich Brat Fritza Ruch. 07.01.1923 03.02.1923
Ruch Friedrich - 26.01.1943 29.09.1943
Ruch Herman Mąż Adeline z dm. Kirk. 19.01.1865 23.09.1935
Ruch geb. Kirk Adeline Żona Adeline z dm. Kirk. 21.06.1861 06.01.1939
Ruch Michael Mąż Caroline z dm. Kirck. 10.08.1819 13.02.1881
Ruch geb. Kirck Caroline Żona Michaela Ruch. 01.01.1827 24.03.1881
Ruch geb. Klück Adeline 27.09.1865 17.08.1909
Ruchsel  August  28.--.1876  28.09.1932 
Schimanke Alma - 06.04.1926 06.03.1929
Schimanke August Mąż Adeline z dm. Eick. 20.04.1860 15.04.1914
Schimanke z dm. Eick Adeline Żona Augusta Schimanke 16.07.1862 25.09.1916
Schimanke  Pauline  19.09.1898  11.02.1935 
Schimanke  geb. Pollex Adeline  17.08.1858  12.03.1916 
Schulz geb. Gäde Dorothe Sophie - 23.10.1817 21.12.1893
Stodtmeister geb. Schulz Sofie Żona głównego nauczyciela. 10.01.1849 13.04.1906
Wohde Fritz - 07.07.1868 12.11.1911

 

Mieszkańcy Kluk (Klucken) polegli i zmarli z odniesionych ran

Stopień  Nazwisko  Imię  Data urodzenia  Data śmierci  Uwagi / wiek / miejsce śmierci 
Ober matrose Ruch Otto  --.--.----  16.08.1914 I. Matr. Regt. 
Res. Matrose Barnow  Ewald  --.--.----     22.06.1915   M. Matr. Regt.
Ers. Reser. Barnow  Hermann   --.--.----  26.07.1915 Ldw. Regt. 21.
Musketier Eick  Otto   --.--.----  05.11.1916   Inf. Regt. 49.
Gefreiter Stricker  Paul   --.--.----  28.04.1917  Ldw. Inf. Regt. 21.
Musketier  Reimann  Paul   --.--.----   07.05.1917  Ldw. inf. Regt. 21.
Musketier  Rutz  Ernst   --.--.----   31.10.1917  Inf. Regt. 21. 
Telepf. Manthey  Karl   --.--.----  19.04.1918  Fernspr. Abtill. 18. 
Musketier Klück  Emil   --.--.----   25.04.1918  Inf.Regt. 168.  
Torp. Pollex  August  --.--.----  19.07.1918  Kort. Flott. 
Musketier Klück  Otto  --.--.----  21.08.1916  Matrn. Div.
Ober Matrose Pollex  August  --.--.----  19.07.1918  Vort. Flott. 
Matrose Klück Otto  --.--.----  21.08.1816 Matrn. Div. 
Ober Matrose Kirk  August  --.--.----  16.08.1817  Matrn. Div.
Ober Matrose Jost  Hermann  --.--.----  28.03.19-- Torp. Div. 
Musketier Klick  Emil  --.--.----  09.04.1920  Inf. Regt 862
Gefreiter Bonke Franz --.--.---- -7.07.1920 Inf. Regt 5
Ober Matrose Czirr Karl --.--.---- 17.07.1924 Luftsch-Abtl. Seddin
Gefreiter Klück Alfred --.--.---- --.--.1943 Front wschodni / Panzerjäger Regiment / 22 lata / syn Heinricha Klück / odznaczony medalem wschodnim i odznaką za odniesione rany.

Źródło:
1. http://www.muzeumkluki.pl/historia_wsi.html 
2. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss. 640-642.