Rogawica
Banner

Rogawica - Roggatz

Rogawica - wieś sołecka w gminie Słupsk. W XV wieku była własnością lenną Bandemerów, którzy zostali wymienieni w dokumentach w 1493 r. Według klasyfikacji Hufena właścicielem majątku (w 1717 r.) był Christoph von Bandemer, a po nim Georg Christian von Bandemer, który nie zostawił spadkobierców. Po jego śmierci Rogawica przeszła na własność jego bratanka, który sprzedał ją (w 1774 r.) Lorenzowi Friedrichowi von Pirch. W 1781 r. von Pirch przekazał wieś (na zasadzie ugody) Nikolausowi Christophowi von Somnitz. Według Brüggemanna Rogawica miała wówczas: jeden folwark, trzech rolników, jednego dzierżawcę i jednego nauczyciela, łącznie dziesięć ognisk domowych. W 1804 r. w majątkiem zarządzał Wilhelm Lorenz von Somnitz. W 1804 r. Rogawica została sprzedana (za 31600 talarów) Ludigowi Gottfriedowi Holz i do 1945 r. wieś pozostawała w rękach przedstawicieli tej rodziny. Ostatnim właścicelem majątku był Georg Holtz. Pod koniec lat 40 XX w. wielkość majątku wynosiła 607 ha, w tym było:550 ha gruntów rolnych, 3 ha łąk, 53 ha lasów, 10 ha nieużytków i 1 ha obszarów wodnych. W zabudowaniach gospodarczych znajdowało się: 36 koni, 140 sztuk bydła, 350 owiec i 3 świnie.

Kościół

Mieszkańcy Roggatz (Rogawica) byli w większości wyznania ewangelickiego. Tylko 14 osób deklarowało (w 1925 r.) katolicyzm. Początkowo wieś należała do parafii św. Piotra w Słupsku, a tym samym do okręgu kościelnego Stolp-Altstadt (Słupsk Stare Miasto). Następnie (zarządzeniem z 1590 r.) wieś została włączona do parafii w Freist (Wrzeście).

Szkoła

W 1932 r. w Rogatnicy znajdowała się jednostopniowa szkoła powszechna (z jednym nauczycielem), do której uczęszczało wówczas 25 dzieci. Jednym z ostatnich nauczycieli był Willi Benkendorf, który poległ w 1944 r.

Ostatnie dni wojny

Rogawica podobnie jak wszystkie wsie na Pomorzu były przepełnione uchodźcami. Została zajęta przez wojska radzieckie 8 marca 1945 r. Podczas II wojny światowej zginęło 3 mieszkańców, 16 zaginęło i 14 poległo w szeregach armii niemieckiej.

Cmentarz

Data założenia: Brak danych. Oznaczony na mapie z II połowy XIX w.
Położenie: Na północny-zachód od wsi, na skraju lasu.
Współrzędne geograficzne: N 54°31’29” E 17°09’09”
Powierzchnia: Brak danych. Nie zachowały się granice cmentarza.
Układ przestrzenny: Cmentarz znajduje się na skraju lasu i stanowi obecnie część lasu. Nie zachowały się granice cmentarza. Brak śladów mogił.
Zachowały się: 3 granitowe podstawy pod żeliwne krzyże, 2 fragmenty granitowych podstaw pod żeliwne krzyże, 1 betonowy nagrobek w kształcie pnia drzewa bez tablicy inskrypcyjnej, 1 niewielki fragment rozbitego nagrobka.

 

 

Pochowani na cmentarzu ewangelickim w Rogawicy

Nazwisko Imię Tytuł / oznaczenie Data urodzenia Data śmierci
Schulz geb. Holtz Elisabeth Zmarła w Słupsku, pochowana w Rogawicy. --.--.---- 09.05.1943

 

Mieszkańcy Roggatz (Rogawica) polegli w wojnach

Stopień Nazwisko Imię Data urodzenia Data śmierci Miejsce śmierci / wiek / uwagi
Obergefreiter Girchardt Fritz --.--.---- --.--.1943 Front wschodni / 30 lat / mszę za poległego odprawiono 11.04.1943 r. we Wrześciu / odznaczony KZ 2 kl, medalem wschodnim, odznaką szturmową piechoty, odznaką za odniesione rany.
Obergefreiter Jahrke Willi  --.--.---- --.--.1943 Front wschodni / 23 lata / mszę za zmarłego odprawiono we Wrześciu 11.04.1943 r. / odznaczony KZ 2 kl. i medalem wschodnim.
  Benkendorf Willi --.--.---- --.--.1944 Nauczyciel.

Źródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss.820-822.
2. Die Grenz-Zeitung nr 99/100 z 10.04.1943 r., str. 4.