Kusowo
Banner

Kusowo - Kussow 

Kusowo - wieś w gminie słupskiej. Pierwsza wzmianka o Kusowie pochodzi z 6 grudnia 1329 r. Wówczas to Lippold von Behr sprzedał wieś za konia bojowego z dopłatą 50 grzywien Ulrichowi von Hugewitz, komturowi zakonu krzyżackiego z siedzibą w Słupsku. Zakup Kusowa i innych wsi w okolicach Słupska miało na celu m.in umocnienie pozycji zakonu na ziemi słupskiej. Panowanie krzyżackie na ziemi słupskiej zakończyło się w 1343 r. W 1357 r. biskup Johann z Kamienia Pomorskiego (Cammin) przekazał Kusowo w lenno rodzinie von Zitzewitz i od tego czasu, aż do 1930 r. pozostawało w rękach tej rodziny. 
W podziale majątku właścicielem Kusowa w 1806 r. został Heinrich von Zitzewitz. Po jego śmierci Domaradz i Kusowo przeszło w 1834 r. na Hermanna Ferdinanda Aleksandra von Zitzewitz (*13.07.1806 - †07.02.1876), a następnie po jego śmierci majątek w Domaradzu przejął syn Paul Kaspar Hermann (*05.10.1845 - †27.07.1908), natomiast właścicielem Kusowa został Max Hermann Wilhelm von Zitzewitz (*30.06.1849 - †10.06.1913). Zanim ten ostatni zmarł w Kusowie, wydzierżawił majątek ojcu swojego zięcia majorowi Zanthier. Podczas dzierżawy majątek w Kusowie został zaniedbany. W związku z tym Max Herman Otto von Zitzewitz (*30.05.1892 - †28.10.1965) sprzedał wieś w 1930 r. Wernerowi Scheunemann, który tym samym był ostatnim właścicielem Kusowa. 

W 1938 r. powierzchnia majątku w Kusowie wynosiła 490,5 ha, w tym było: 319 ha gruntów ornych, 19 ha łąk, 20,5 ha pastwisk, 115,5 ha lasów, 12,5 ha nieużytków, a także 3,5 ha terenów wodnych. W zabudowaniach gospodarczych znajdowało się: koni, 98 sztuk bydła, 500 owiec i 250 świń. Kusowo słynęło z wyjątkowo pięknego parku założonego przez Maxa von Zitzewitz′a, z licznymi stawami rybnymi, z karpiami i pstrągami.

Szkoła

Najbliższa szkoła powszechna znajdowała się w Płaszewku. Była to szkoła powszechna dwuklasowa z jednym nauczycielem. W 1932 r. do szkoły uczęszczało 62 dzieci mieszkających w Kusowie i Płaszewku. Wówczas nauczycielem był Paul Schardin.    

Kościół 

Wszyscy mieszkańcy wsi byli wyznania ewangelickiego i należeli do parafii św. Piotra w Słupsku, a tym samym do okręgu kościelnego Słupsk- Stare Miasto (Stolp-Altstadt). We wsi znajdowała się kaplica, która została ufundowana przez Jürgen′a von Boehn w 1630 r.    

 Ostatnie dni wojny

Jeszcze dzień przed wkroczeniem Rosjan do wsi mieszkańcy nie otrzymali rozkazu do ewakuacji. Właściciel majątki w Kusowie zwrócił się w tej sprawie do lidera lokalnej grupy w Głobinie i otrzymał odpowiedź, aby każdy z mieszkańców ewakuował się na własną rękę. Około godziny 17 mieszkańcy Kusowa i Płaszewka opuścili swoje domostwa i udali się w kierunku Gdyni z nadzieją na ewakuację drogą morską. Uciekinierzy dotarli do Stowięcina, gdzie zostali przechwyceni przez wojska radzieckie. Podczas powrotu do rodzinnych wsi 2 mężczyzn zostało zastrzelonych przez Rosjan. Właściciel majątku w Kusowie został aresztowany przez Rosjan. Natomiast ostatni właściciel majątku w Płaszewku wraz z żoną popełnili samobójstwo 6 marca 1945 r. we wsi Bobrowniki. Kusowo do 1948 r. pozostawało w rękach Rosjan. Następnie wieś została przekazana pod zarząd władz polskich.

Cmentarz

Data założenia:  Brak danych. Cmentarz istniał w 1837 r. 
Wyznanie / parafia:  Ewangelicka / parafia św. Piotra w Słupsku (Stolp).
Status:  Nieczynny. 
Położenie: Cmentarz położony ok. kilometra na północnym-zachodzie od wsi.  
Współrzędne geograficzne:  N 54.44019, E 17.07265
Powierzchnia:  ±1200m2 
Układ przestrzenny:  Miejsce pochówkowe położone na naturalnym wzniesieniu terenu. Wyraźnie zachowały się granice cmentarza, którą wytyczają m.in. dęby. Od strony południowej granicę tworzy również naturalny spadek terenu. Wjazd na teren cmentarza znajdował się od strony południowo-wschodniej. Szczątkowo zachował się układ grobów. Zmarłych chowano głową w kierunku zachodnim.
Drzewostan i roślinność:  Dąb, żywotnik (2 sztuki) / bluszcz, barwinek. 
Najstarszy zachowany element:  Tabliczka porcelanowa z frontu krzyża ażurowego, upamiętniająca Berte Meik zm. 16.01.1893 r.
Zachowały się:
 • 1 krzyż kamienny z inskrypcją (beton), 
 • 2 granitowe nagrobki bez krzyża żeliwnego na szczycie, na froncie tablice z wizerunkiem krzyża żelaznego,
 • 4 nagrobki w kształcie pnia drzewa dębowego bez tablic inskrypcyjnych,
 • 1 nagrobek betonowy bez owalnej tabliczki inskrypcyjnej (z grobu dziecięcego),
 • 5 granitowych obrysów grobu,
 • 1 granitowy obrys grobu (podwójny),
 • 1 obrys mogiły z kamieni polnych,
 • 6 obrysów grobu w kształcie otwartej trumny (beton),
 • 1 obrys grobu w kształcie otwartej trumny (podwójny, beton),
 • 6 obrysów grobu w kształcie otwartej trumny (z grobów dziecięcych, beton),
 • 31 kamiennych podstaw pod krzyże żeliwne,
 • 17 elementów kamiennych z rozbitych nagrobków,
 • destrukt tablicy inskrypcyjnej (4 elementy) - Heinz Schulz zm. 1930 r., dziecko,
 • krzyż żeliwny bez kamiennej podstawy - Henriette i Auguste Bergann,
 • krzyż żeliwny bez kamiennej podstawy, z prawym fragmentem belki poprzecznej krzyża - Meik Auguste,
 • tabliczka porcelanowa z frontu krzyża ażurowego - Bertha Meik zm. 1930 r., dziecko,
 • tabliczka porcelanowa z frontu krzyża ażurowego - Erna Frieda Papke, zm. 1912, dziecko,
 • około 200 elementów z rozbitych tablic inskrypcyjnych.

 

 

Pochowani na cmentarzu w Kusowie

Nazwisko Imię Tytuł / oznaczenie Data urodzenia Data śmierci
[.]iegler  Frieda  26.05.1926   16.06.1928
Qu[.....]  Karoline   23.02.[....]  18.10.[....]
[.......]  Elizabeth   25.08.1906 07.12.[19..] 
Bergann  Henriete  Córka inspektora Bergann. --.--.----  --.--.----
Bergann  Auguste  Córka inspektora Bergann. --.--.----  --.--.----
Gaed[.]  Berta  --.--.----   --.--.----
Meik  Bertha  14.05.1889  16.01.1893 
Meik  Augustce   --.08.1875 25.03.1896 
Papke  Erna Frieda  10.06.1910  27.03.1912 
Rennhack Anna - --.--.---- --.--.----
Schulz Heinz - 02.06.1930 2-.11.1930

 Polegli podczas wojen

Stopień Nazwisko Imię Data urodzenia Data śmierci Miejsce śmierci, wiek, uwagi
Leutnant v. Zitzewitz Hans Heinrich Max Wilhelm 30.04.1888 27.07.1915 Rosja, obwód nowogrodzki, pochowany w Kusowie. Syn Max′a Zitzewitz i Margarete z dm. Steifensand.
Oberleutnant  v. Zitzewitz Joachim Friedrich Max 16.09.1890  04.06.1918  Francja, Noroy-Sur-Ourcq, departament Aisne. Syn Max′a Zitzewitz i Margarete z dm. Steifensand.

 Żródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss.