Lękwica
Banner

Lękwica - Lankwitz

Lękwica - wieś w gminie Słupsk. Pierwsza wzmianka o wsi występuje w nadaniu lennym z 1493 r. i wymieniana jest jako Lancewitze. Była wówczas lennem rodziny Bandemer, aż do 1825 r. W 1858 roku wieś została sprzedana niejakiemu panu Hell za 25 000 talarów. Po 4 latach majątek został zlicytowany. Następnym właścicielem wsi zostaje radca sądowy Schulle. Majątek nie ma szczęścia do nowych właścicieli. Z powodu zobowiązań dłużniczych majątek przechodzi na rzecz Deutsche Grund-Creditbank w Gotha. Później jako właścicieli wymienia się Angerer′a (1893), Emila Decker′a (1910), Georga Wilhelma Maske (1924-1928) i Artura Schwertfeger′a (1938). 

Rolnictwo W nadaniu lennym z 1493 roku wymieniana jest jako „Lancewitze”

W 1938 r. powierzchnia majątku w Lękwicy wynosiła 178 hektarów, w tym: 124 ha gruntów ornych, 14 ha łąk, 15 ha pastwisk, 24 ha lasów i 1 ha wody. W folwarku znajdowało się 9 koni, 50 sztuk bydła i 60 świń. Oprócz majątku w Lękwicy znajdowało się 20 gospodarstw rolnych, w tym:
- 2 o powierzchni od 0,5 ha do 5 ha,
- 3 o powierzchni od 5 ha do 10 ha,
- 9 o powierzchni od 10 ha do 20 ha,
- 6 p powierzchni powyżej 20 ha.
Największe gospodarstwa rolne posiadali: Johannes Francke - 47,5 ha, Wilhelm Groth - 26 ha, Otto Kieper - 21 ha, Albert Woggon 20 ha.

Kościół

Mieszkańcy wsi byli wyznania ewangelickieg. W 1925 r. tylko dwie osoby deklarowały katolicyzm. Lękwica należała do parafii w Gardnie Wielkiej, a tym samym do okręgu kościelnego Słupsk Stare Miasto (Stolp-Altstadt).

Szkoła

W otwartej w 1932 roku szkole powszechnej nauczał jeden nauczyciel. Do szkoły uczęszczało wówczas 47 uczniów. Ostatnim niemieckim nauczycielem był Wilhelm Groth. Szkoła w Lękwicy funkcjonowała do początku lat 70 XX wieku.

Ostatnie dni wojny

W pierwszych dniach marca Lękwica była przepełniona uchodźcami, jak wiele innych miejscowości w powiecie. Drogi były zatłoczone uciekinierami. Mieszkańcy wsi nie ewakuowali się. Wojska radzieckie wkroczyły do miejscowości 9 marca 1945 r. Dnia 29 marca mieszkańcy zostali zmuszeni do opuszczenia wsi. Cała społeczność wiejska trafiła do obozu zbiorowego w Starnicach. Na początku maja mieszkańcy wsi otrzymali zgodę na powrót do swych domów. Jesienią 1945 r. pojawili się pierwsi osadnicy polscy. Podczas II wojny światowej śmierć poniosło 20 mieszkańców wsi, 14 zaginęło i 9 poległo w szeregach armii niemieckiej.

Cmentarz

Data założenia:   Brak danych.
Wyznanie / parafia:   Ewangelicki / Gardna Wielka. 
Status:   Nieczynny. 
Położenie:   320 m na południowy-zachód od centrum wsi. Po prawej stronie drogi do Wiklina. 
Współrzędne geograficzne:   N 54° 34′ 24,8′′ E 17° 8′ 23,9′′ 
Powierzchnia:   ± 0,22 ha. 
Układ przestrzenny:  Cmentarz posadowiony na planie prostokąta, na linii północny-wschód - południowy-zachód, na terenie lekko opadającym w kierunku północnym. Teren pochówkowy składa się z dwóch części przedzielonych granicą, którą tworzą drzewa dębowe. Powierzchnia północnej części cmentarza wynosi około 0,0391 ha. Granicę cmentarza od strony południowej tworzą świerki, od strony wschodniej dęby i topole oraz od strony północnej dęby. Wejście na teren pochówkowy znajdowało się od strony wschodniej. Nie zachował się układ kwater, grobów i mogił. 
Drzewostan i roślinność:   Świerk, dąb, topola / bluszcz, paproć, barwinek. 
Najstarszy zachowany element:  

Brak.

Zachowały się: 
  • 1 żeliwna tablica bez porcelanowej tabliczki inskrypcyjnej, 
  • 2 tumb,
  • 1 betonowy obrys mogiły,
  • Drzewostan tworzący granicę cmentarza.

 Mieszkańcy Lankwitz (Lękwica) zmarli i polegli podczas wojen 

Stopień  Nazwisko  Imię  Data urodzenia  Data śmierci  Wiek, miejsce śmierci, uwagi 
Schwolow  Bruno  23.03.1920  05.10.1942  22 lata / zmarł w szpitalu rezerwowym.
Haase  Willi  13.11.1919 04.09.1942  22 lata, 9 m-cy. 
Sawallisch  Willi  08.08.1914  30.09.1943  29 lat / poległ w Rosji. 
Framke  Herbert  10.03.1921  20.02.1944  22 lata, 11 m-cy / zmarł w szpitalu z odniesionych ran. 
Marz  Reinhold  12.12.1925  14.01.1944 18 lat / zmarł w szpitalu rezerwowym.
Bartz  Friedrich  24.07.1914  08.11.1944  30 lat, 3 m-ce / poległ. 

 Źródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss. 690-692.
2. https://docplayer.org/45111426-Gefallene-des-2-weltkrieges-aus-dem-kirchspiel-gross-garde-landkreis-stolp.html
3. Marcin Barnowski, Stapianie się światów, Gmina Słupsk, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk s. 440.