Kępno
Banner

Kępno - Kempen

Kępno - wieś w gminie Słupsk. Wchodzi w skład sołectwa Wrzeście. Przed 1945 r.  Kępno było powiązane historycznie z pobliskim Wrześciem. Do 1843 r. Kępno było przez ponad 400 lat własnością rodziny von Gutzmerow. Ostatnim właścicielem obu wsi, tj. od 1918 r. do 1945 r. był Wilhelm Anhalt, zięć założyciela kołobrzeskiej fabryki kosmetyków A.O.K. (Anhalt, Ostseebad Kolberg). Pobudował on kilka murowanych domów mieszkalnych dla swoich robotników. W 1923r. rozbudował dwór w Kępnie.  

Kościół

Mieszkańcy wsi w wiekszości byli wyznania ewangelickiego i należeli do parafii we Wrześciu, a tym samym do okręgu kościelnego Słupsk - Stare Miasto (Stolp - Altstadt).

Szkoła

W Kępnie nie było szkoły. Dzieci uczęszczały do 3-stopniowej szkoły powszechnej we Wrześciu. W 1932 r. do szkoły uczęszczało 79 dzieci.

Ostatnie dni wojny

Kępno zostało zajęte przez wojska radzieckie 8 marca 1945 r. Do wiosny 1946 r. w majątku przebywali Rosjanie. Pierwsi Polacy przybyli do Kępna wiosną 1946 r. Było to dziewięć rodzin z miejscowości Zemborzyn w woj. kieleckim.

 Cmentarz

Data powstania:  Brak dokładnych danych. Oznaczony na mapie z 1891 r. 
Wyznanie / parafia:  Ewangelickie / Wrzeście. 
Status: Nieczynny. 
Położenie: 560 m na północ od centrum wsi. 
Współrzędne geograficzne:  N 54.566219, E 17.099904 
Powierzchnia: ± 670 m2 
Układ przestrzenny:  Obecnie cmentarz znajduje się w obszarze leśnym. Położony na płaskim terenie. Miejsce pochówkowe jest wytyczone murem z ociosanych głazów granitowych. Wejście na teren pochówkowy znajduje się od strony wschodniej i tworzy je łukowo wyprowadzony mur. Na wprost wejścia, w zachodniej częsci cmentarza znajduje się niewielkie podwyższenie terenu w formie dużej mogiły z granitowym obeliskiem. W południowo-zachodniej części cmentarza znajdują się wnęki na urny. Nie zachował się układ grobów. 
Drzewostan i roślinność:  Samosiejki - świerk, brzoza. 
Najstarszy zachowany element:  Granitowa płyta nagrobna upamiętniająca Emme Anhalt z dm. Luck zmarłej 19.04.1939 r.
 Zachowały się:
  • Mur cmentarny z ociosanych głazów granitowych, wykończony fugą wypukłą ⊃,
  • 3 betonowe płyty nagrobne,
  • 1 obelisk granitowy,
  • 1 granitowy nagrobek,
  • wnęki na pochówki urnowe wykonane z czerwonej cegły 


Pochowani na cmentarzu ewangelickim

Nazwisko Imię Uwagi Data urodzenia Data śmierci
Anhalt geb. Luck Emma - 29.09.1857 19.04.1939
Anhalt Hans Herming Rotmistrz szwadronu. Poległ na froncie wschodnim. 06.07.1913 28.12.1942
Anhalt Wilhelm - 14.03.1857 25.02.1940
Schmidt Elise - 30.11.1854 13.04.1940
Schulz Karl Mąż Berty z dm. Dobrunz. Zmarł w wieku 71 lat. --.--.---- 26.03.1943

 

Mieszkańcy Kempen (Kępno) polegli w wojnach 

Stopień  Nazwisko  Imię  Data urodzenia  Data śmierci  Miejsce śmierci / wiek / uwagi 
 Rittmeister Anhalt  Hans Herming  06.07.1913  28.12.1942  Rosja. 
Obergefreiter  Bielau  Leonhard --.--.----  --.--.1943  Front wschodni / 27 lat /  mąż Dory Bielau z dm. Bolduan / mszę za poległego odprawiono w kościele we Wrześciu 02.05.1943 r.

 

Katastrofa sterowca SL06

Nieopodal Kępna 18 listopada 1915 r. przed godziną 5 rano, na wysokości około 300 m nad ziemią doszło do wybuchu wodoru na sterowcu. Sterowiec SL06 pochodził z bazy Seddin-Jeseritz (Jezierzyce), który 18 listopada 1915 r. wyruszył w patrol. Po kilkunasu minutach lotu od startu z bazy doszło do katastrofy. Szczątki sterowca spadły około 750 m od wsi Kępno. Rok po katastrofie w miejscu upadku szczątków sterowca postawiono pomnik upamiętniający to wydarzenie. Większość załogi sterowca SL06 została pochowana na cmentarzu w Słupsku, w mogile zbiorowej.

Lista ofiar katastrofy sterowca SL06

Stopień Nazwisko Imię Data urodzenia Data śmierci Uwagi
Kapitänleutnant Boemack Fritz --.--.---- 18.11.1915 34 lata. Pochowany w Słupsku na cmentarzu przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Dirksgen Franz --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Feger Max --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
- Glauss  Fritz  --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Hochbaum  Albert  --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Jedermann  Emil  --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Klein  Wilhelm  --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Kündinger  Johann  --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Kuhlmann  Hermann  --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Lindemann  Friedrich   --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Moshak  Wilhelm  --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej. Oficer mechanik.
Pallas  Werner  --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Petersen  Karl   --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Postpischel  Heinrich  --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Oberleutnant  Schaper  Hans --.--.---- 18.11.1915 Pochowany 26 listopada 1915 roku na cmentarzu Ohlsdorf w Hamburgu.
Scholl  Max  --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Sieber  Anton  --.--.---- 18.11.1915 Pochowany na cmentarzu w Słupsku przy obecnej ul. Kaszubskiej.
Matrose  Zabel  Arthur  --.--.---- 18.11.1915 Pochowany w Hamburgu.

 Źródło:
1. Die Grenz-Zeitung nr 118-119 z 30.04.1943 r., str. 4.
2. Marcin Barnowski, Stapianie się światów, Gmina Słupsk, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk s. 440.