Kukowo
Banner

Kukowo - Kuckow

Kukowo - wieś w gminie Słupsk. Wieś była lennem rodziny von Bandemer. Jako właścicieli wsi wymienia się: Clausa von Bandemer, (1717), Christian von Bandemer. Ostatnimi właścicielami majątku byli major Joachim von Bandemer i jego syn Joachim Dietrich. Około 1784 r. w Kukowie poza majątkiem znajdowały się cztery gospodarstwa domowe w dwóch chałupach, kuźnia.
W 1892 r. powierzchnia majątku w Kukowie wynosiła 604 ha, w tym było: 431 gruntów ornych, 15 ha łąk, 20 ha pastwisk, 138 ha lasów, a w zabudowaniach gospodarczych znajdowało się 28 koni, 34 sztuk rogacizny, 650 owiec i 9 świń. Natomiast w 1938 r. powierzchnia majątku wynosiła 602 ha, w tym: 360 ha gruntów ornych, 4 ha łąk, 9 ha pastwisk, 226 ha lasów i 3 ha nieużytków. W hodowli znajdowało się 30 koni, 116 sztuk rogacizny, 500 owiec i 250 świń. Poza majątkiem w Kukowie znajdowało się tylko jedno gospodarstwo rolne o powierzchni nie przekraczającej 5 ha.

Cmentarze

Cmentarz parafialny

Data założenia: Brak danych. 
Wyznanie / parafia: Ewangelicki / Wrzeście. 
Status: Nieczynny. 
Położenie: 570 m na południe od pałacu, po prawej stronie drogi do miejscowości Rogawica.
Współrzędne geograficzne: N 54.532236, E 17.168302 
Powierzchnia: ± 2500 m2 
Układ przestrzenny: Cmentarz posadowiony na płaskim terenie, Granice cmentarza są nieczytelne. Od strony wschodniej cmentarz przylega do drogi Kusowo-Rogawica. Wejście na teren pochówkowy znajdowało się od strony wschodniej i tworzyły je dwa filary wykonane z czerwonej cegły. Nie zachował się układ grobów i kwater.
Drzewostan i roślinność: Świerk, sosna / paproć, jeżyna. 
Najstarszy zachowany element: Granitowy nagrobek upamiętniający kowala Alexandra Klein zmarłego 10.08.1890 r.
Zachowały się:
  • 2 granitowe podstawy pod krzyże żeliwne,
  • 1 granitowy nagrobek z inskrypcją,
  • 1 betonowy nagrobek z czarną tablicą inskrypcyjną,
  • 4 elementy jednej tablicy inskrypcyjnej,
  • fragmenty bramy cmentarnej wykonanej z czerwonej cegły.  

 

Cmentarz rodowy

Data założenia: Brak danych.
Wyznanie / parafia: Ewangelicki / Wrzeście.
Status: Nieczynny.
Położenie: 60 m na zachód od cmentarza parafialnego. 
Współrzędne geograficzne: N 54.532541, E 17.167015 
Powierzchnia: ± 800 m2 
Układ przestrzenny: Cmentarz posadowiony na płaskim terenie, na planie prostokąta. Granice cmentarza są nieczytelne. Zachowały się dwie wnęki grobowe wykonane z czerwonej cegły oraz granitowe obrysy grobowców. 
Drzewostan i roślinność: Świerk, sosna / paproć. 
Najstarszy zachowany element: Brak. 
Zachowały się:
  • 2 wnęki grobowe wykonane z czerwonej cegły.

 

Pochowani na dawnym cmentarzu ewangelickim  

Nazwisko Imię Uwagi Data urodzenia Data śmierci
Klein  Alexander Adolf Kowal. 09.07.1850 10.08.1890
Rodemerk August - 24.06.1862 30.07.1939
Rodemerk geb. Lemm Auguste - 13.01.1855 15.11.1939


Mieszkańcy Kuckow (Kukowo) polegli lub zmarli z odniesionych ran

Stopień Nazwisko Imię Data urodzenia Data śmierci Miejsce śmierci / wiek / uwagi
- Marose Max --.--.---- 13.05.1940 Poległ.

 Źródło:
1. Friedrich Nagiel, Pommersches Güter-Adressbuch, Sttetin 1892.
2. Niekammer′s Landartschoftlide Güter-Adressbüchner, Pommern, Leipzig 1939.