Jezierzyce
Banner

Jezierzyce -  Jeseritz

Jezierzyce - wieś sołecka w gminie Słupsk. Pierwszymi znanymi właścicielami wsi była rodzina von Below, która w 1491 r. w zamian za wsie Komorczyn, Słonowice, Dobrzęcino przekazała swój majątek, w skład którego wchodziły wsie Jezierzyce, Grąsino i Bukówka Matthiasowi von Puttkamer. W 1801 roku majątek został przez Puttkamerów sprzedany radcy sądowemu o nazwisku Schulte. W roku 1858 majątek został wykupiony przez barona Gustawa von Puttkamer z wolińskiej linii rodu za 85 tys. talarów od radcy sądowego Schulte. W 1873 roku Gustaw von Puttkamer przekazał majątek swojemu synowi Georgowi. W związku z tym, że Georg von Puttkamer nie miał męskich potomków, majątek przeszedł w ręce jego brata Albrechta. Po śmierci Albrechta w 1924 roku dobra rodzinne przeszły w ręce jego syna Jescowa von Puttkamer, który został zastrzelony przez Rosjan 11.03.1945 r.

Rolnictwo, handel i rzemiosło

W 1938 r. wielkość majątku w Jezierzycach wynosiła 500 ha, w tym było: 350 ha gruntów ornych, 7,5 ha łąk, 30 ha pastwisk, 80 ha lasów i 15 ha nieużytków. W zabudowaniach gospodarczych znajdowało się 48 koni, 125 sztuk rogacizny, 40 owiec i 400 świń. Poza majątkiem było 17 gospodarstw rolnych, w tym:
- 14 o powierzchni od 0,5 ha do 5 ha,
- 3 o powierzchni od 10 ha do 20 ha.
Na przełomie lat 1941/42 we wsi działała oberża należąca do Wilhelma Wianz, która zajmowała się również sprzedażą towarów wielobranżowych. Działał również tutaj zakład budowy samolotów Aug. Stellinga oraz obóz pracy.  

Kolonia Jezierzyce

Na przełomie 1915/16 r. na terenie kolonii Jezierzyce zbudowano port dla sterowców, wyposażony m.in. w zakład produkcji wodoru, warsztaty i budynek radiowo-telegraficzny. Pierwszy statek powietrzny o numerze L-5 pojawił się w Jezierzycach 8 czerwca 1915 r. Dnia 18 listopada 1915 r. doszło do pierwszej katastrofy sterowca z bazy w Jezierzycach. Dowodzony przez kapitana leutnanta Bömacka sterowiec L-6 eksplodował w powietrzu. Zginęła cała 20 osobowa załoga. Ciała marynarzy pochowano we wspólnej mogile na słupskim cmentarzu. Miejsce katastrofy było objęte tajemnicą. Lotnisko sterowców w Jezierzycach było miejscem międzylądowania (16.04.1928-03.05.1928) sterowca Italia, który wystartował z Mediolanu, kierując się na biegun północny. Jego dowódcą był włoski konstruktor lotniczy gen. Umberto Nobile.

Szkoła 

W latach 30 XX w. funkcjonowała w Jezierzycach 2-stopniowa szkoła powszechna, w której uczył jeden nauczyciel. Do szkoły uczęszczało wówczas 63 dzieci.

Kościół

Według spisu ludności przeprowadzonego 17 maja 1939 r. wieś liczyła 343 mieszkańców, którzy tworzyli 86 gospodarstw domowych. Większość mieszkańców wsi była wyznania ewangelickiego. Tylko 14 osób deklarowało katolicyzm (1928 r.). Jezierzyce należały do parafii przy kościele św. Piotra w Słupsku, a tym samym do okręgu kościelnego Słupsk Stare Miasto.

Ostatnie dni wojny

Już w pierwszych tygodniach 1945 r. wieś była przepełniona uchodźcami z Prus Wschodnich i sąsiednich okręgów. Każdego dnia przez Jezierzyce przejeżdżały transporty z uciekinierami. Rankiem 19 lutego 1945 r. na stacji kolejowej w Jezierzycach doszło do wypadku. Pociąg sanitarny wjechał na zatrzymujący się pociąg z uchodźcami. Zginęło 10 uchodźców i 14 zostało rannych. Na początku marca 1945 r. część mieszkańców wsi pod przewodnictwem właściciela majątku Albrechta Jescowa von Puttkamera ewakuowała się w kierunku wschodnim. Grupa ta 11 marca została przechwycona przez Rosjan w miejscowości Rauschendorf, obecnie Czymanowo. Właściciel majątku, który przewodził grupą uchodźców został zastrzelony. Jezierzyce zostały zajęte przez Rosjan 8 marca. We wsi została założona radziecka komendantura. Podczas II wojny światowej śmierć poniosło 11 mieszkańców wsi, 44 zaginęło i 6 poległo w szeregach armii niemieckiej.

Cmentarz

Data założenia Brak dokładnych danych. Oznaczony na mapie z XIX w.
Wyznanie / parafia: Ewangelicki / parafia św. Piotra w Słupsku.
Status: Nieczynny.
Położenie: Około 1,5 km na południowy zachód od wsi, po prawej stronie dawnego traktu prowadzącego do Ryczewa. 
Współrzędne geograficzne: N 54°29’428” E 17°06’166”
Powierzchnia: ± 1020 m2
Układ przestrzenny: Cmentarz posadowiony na planie prostokąta na linii północny-zachód - południowy-wschód. Teren przecięty traktem na dwie części, tworząc dwie kwatery. Zmarłych chowano twarzą w kierunku wschodnim. Granicę cmentarza tworzy wał ziemny z nasadzeniem drzew dębowych. Niewyraźna granica od strony południowo-wschodniej. Wejście na teren pochówkowy znajduje się od strony południowo-wschodniej i północno-zachodniej.  
Drzewostan i roślinność: Drzewa: dęby, / Roślinność: paproć. 
Najstarszy zachowany element: Fragment żeliwnego krzyża upamiętniającego Emmę z dm. Widel zmarłej w 1909 r.
Zachowały się:
  • 4 nagrobki w kształcie pnia drzewa bez tablic epitafijnych, 
  • 2 wnęki grobowe wymurowane z czerwonej cegły,
  • 1 betonowa podstawa pod tablicę inskrypcyjną,
  • 1 nagrobek,
  • 1 fragment krzyża betonowego,
  • 24 fragmenty rozbitych nagrobków.
Uwagi: Na cmentarzu pochowano 10 uchodźców z Prus Wschodnich, którzy zginęli w katastrofie kolejowej na dworcu w Jezierzycach 19.02.1945 r. 


 Pochowani na cmentarzu ewangelickim w Jezierzycach

Nazwisko  Imię  Tytuł / oznaczenie  Data urodzenia  Data śmierci 
Bottke geb. Garbe  Paulina  Wdowa / zmarła w wieku 88 lat.  --.--.----  26.11.1928 
Knaak geb. Redemaske   Auguste  24.02.1873  29.04.1918 
von Puttkamer  Helene  Urodziła się w Wolinii, zmarła w Wittenau (obecnie dzielnica Berlina) / skremowana w Berlinie 28.08.1933 r. - nr kremacji 37167 / pochowana w Jezierzycach. 15.02.1849  21.08.1933 
Schulz  Karl  --.08.1870  28.11.1937  
Simon  Franz  - 25.09.1900  03.04.1920 
Wiedemann  Margarete  03.02.1914  29.07.1918 
Meta  22.08.1900 --.--.---- 

 

Mieszkańcy Jeseritz (Jezierzyce) polegli w wojnach

Stopień  Nazwisko  Imię  Data urodzenia  Data śmierci  Wiek / miejsce śmierci / uwagi 
Unteroffizier  Bolduan  Georg   --.--.---- --.--.1943  26 lat / front wschodni /  syn Elise Bolduan z dm. Garbe (wdowa) / odznaczony KZ 2 kl., srebrną odznaką szturmową piechoty, brązową odznaką za odniesione rany.

Źródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss. 587-590.
2. Die Grenz-Zeitung nr 80 z 22.03.1943 r., str. 3.