Siemianice
Banner

Siemianice - Schmaatz

Siemianice - wieś sołecka, obejmująca swym obszarem miejscowości Niewiarowo i Swochowo. Według spisu ludności przeprowadzonego 17 maja 1939 r., w Siemianicach mieszkały 593 osoby w 151 gospodarstwach domowych. Do 1945 r. gmina wiejska Schmaatz (Siemianice) obejmowała wieś rolniczą Siemianice, majątki w Niewierowie i Swochowie oraz osady Prinzenhof i Seddin. Pierwsza wzmianka o Siemianicach pojawiła się w 1315 r. w dokumencie, w którym Margrabia Waldemar Brandenburski, Kasimir Swenzo i jego spadkobiercy potwierdzili własność wsi jako lenno. Później Siemianice stały się własnością miasta Słupska.

Rolnictwo, rzemiosło i handel

W latach 40 XX w. funkcjonowały tutaj: piekarnia Franza Ramscheck, młyny Blocka i Pawelke, zakład ogrodniczy Johannesa Zielske, sklep z towarami kolonialnymi Elli Bahr i karczma "Schmatzer Mühle" Emila Redmanna. We wsi działali również: mistrz budowlany Kowalke, kowal Macha, szewcy P. Geffe i O. Verse. Istniała tutaj również spółka pojazdów lotniczych.

Kościół

Większość mieszkańców Siemianic była wyznania ewangelickiego. W 1925 r. pięciu mieszkańców deklarowało katolicyzm, a dwóch judaizm. Mieszkańcy wyznania ewangelickiego należeli do kościoła św. Piotra w Słupsku i tym samym do parafii Słupsk Stare Miasto. 

Szkoła

W 1932 r. w Siemianicach była 3-stopnowa szkoła powszechna z 3 klasami. Nauczycielami byli: Emil Waldow i Tietze.

Ostatnie dni wojny

Dnia 27 stycznia 1945 r. w miejscowości Ryczewo odbyło się spotkanie przedstawicieli wsi Swochowo i Siemianice, mające na celu przekonać ich mieszkańców do ewakuacji. Wojska radzieckie nie napotkały żadnego oporu we wsi i wkroczyły do Siemianic 8 marca 1945 r. Wielu mieszkańców zostało aresztowanych i wywiezionych. Burmistrz wsi Reinhold Schwarz prawdopodobnie zmarł w więzieniu w Grudziądzu. Pierwsi Polacy przybyli do wsi w czerwcu 1945 r.
Podczas II wojny światowej zginęło: 30 mieszkańców, 83 zaginęło, a 19 poległo w szeregach armii niemieckiej.


Cmentarze

Cmentarz mieszkańców Siemianic

Data założenia:  Brak danych. 
Wyznaie / parafia:  Ewangelickie / parafia św. Piotra w Słupsku. 
Status:  Nieczynny. 
Położenie:  Na północnym skraju wsi. Obecnie przy ul. Klonowej. 
Współrzędne geograficzne:  N 54°30’380” E 17°03’543” 
Powierzchnia:  ± 0,45 ha 
Układ przestrzenny:  Cmentarz położony na płaskim terenie, na skraju lasu. Posadowiony na planie prostokąta, na linii wschód - zachód. Granice cmentarza wytyczają drzewa sosnowe. Nie zachował się układ kwater i grobów.
Drzewostan i roślinność:  Drzewa: sosna / roślinność: bluszcz.
Najstarszy zachowany element: Kamienny obelisk upamiętniajacy Berte i Augusta Marx - (lata 20 XX w.).
Zachowały się:
  • 31 granitowych podstaw pod żeliwne krzyże,
  • 4 fragmenty z rozbitych nagrobków,
  • 1 granitowy kamień nagrobny - pionowy,
  • 1 granitowy obelisk, poświęcony poległym mieszkańcom wsi podczas I wojny światowej. Pierwotne miejsce posadowienia w centrum wsi.

 

Cmentarz mieszkańców osady Prinzenhof (osada wchłonięta przez Siemianice)

Data założenia: Brak danych.
Wyznanie / parafia: Ewangelicki / parafia św. Piotra w Słupsku.
Status: Nieczynny.
Położenie: Przy ul. Kolejowej, 
Współrzędne geograficzne: N 54.497775, E 17.061455
Powierzchnia: ± 0,15 ha
Układ przestrzenny: Cmentarz posadowiony na planie prostokąta, na linii wschód - zachód. Teren cmentarza wytyczają drzewa dębowe. Nie zachował się układ kwater i grobów.
Drzewostan i roślinność: Drzewa: dąb, świerk / roślinność: paproć, barwinek, bluszcz.
Najstarszy zachowany element: Brak elementów nagrobnych.
Zachowały się:
  • 1 granitowa podstawa pod żeliwny krzyż,
  • drzewa dębowe wytyczające granicę cmentarza.

 

Pochowani na cmentarzu ewangelickim w Siemianicach

 Nazwisko Imię  Tytuł / oznaczenie  Data urodzenia  Data śmierci 
Marx  August  Mąż Berty z dm. Hoppe.  09.12.1849  19.02.1929 
Marx geb. Hoppe  Berta  Żona Augusta Marx.  24.12.1851  17.03.1923 

 

Mieszkańcy Schmaatz [Siemianice] polegli podczas I wojny światowej

 Stopień Nazwisko  Imię  Data urodzenia  Data śmierci  Wiek / miejsce śmierci / uwagi 
Heyer  Hermann  --.--.---- 20.08.1914 
Mach  Walter   --.--.---- 24.10.1914 
- Redmann  Otto   --.--.---- 14.11.1914 
Heyer  Karl   --.--.---- 07.01.1915 
Nipkow Otto   --.--.---- 18.--.1915  
Dargusch  Paul   --.--.---- 29.06.1915  -
Völz  Bruno   --.--.---- 11.--.1916  
- Gliewe Franz --.--.---- 17.09.1916 -
- Bonke Friedrich --.--.---- 12.12.1916 -
- Lossin Karl --.--.---- 20.09.1917 -
- Magulla Artur --.--.---- 06.10.1917 -
- Rosin Otto --.--.---- 03.04.1918 -
- Rethke Max --.--.---- 20.07.1918 -
- Töpper Robert --.--.---- 11.08.1918 -
- Mielke Karl --.--.---- 31.10.1918 -

 Źródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss. 863-869.