Bolesławice
Banner

Bolesławice - Ulrichsfelde

Bolesławice - wieś w gminie. Wieś powstała około 1780 r. w ramach kolonizacji i stanowiła samodzielną gminę podlegającą urzędowi w Słupsku. Według danych z 17 maja 1939 r. mieszkało tutaj 198 osób w 50 gospodarstwach domowych. Było tutaj 31 gospodarstw chłopskich, w tym:
- 4 o powierzchni od 0,5 do 5 ha,
- 4 od 5 do 10 ha,
- 20 od 10 do 20 ha,
- 3 od 20 do 100 ha.

Ostatnim niemieckim burmistrzem wsi był Albert Voß. 

Kościół

Mieszkańcy Bolesławic byli wyznania ewangelickiego i należeli do parafii w Kobylnicy, a tym samym do kościoła zamkowego i okręgu kościelnego Stolp (Słupsk).

Szkoła

W 1932 r. we wsi działała jednostopniowa szkoła powszechna z jednym nauczycielem. Uczyli tutaj m.in. Otto Krause i Willi Schmidt.  

Ostatnie dni wojny

W marcu 1945 r. mieszkańcy Bolesławic ewakuowali się przed nadciągającymi wojskami radzieckimi nadciągającymi od strony zachodniej. Wycofujący się odział niemiecki (I Abteilung des 4.SS Artillerie-Regiments) w kierunku wschodnim utworzył 7 marca w Bolesławicach punkt obrony. Po krótkiej walce z wojskami radzieckimi oddział wycofał się do miejscowości Redzikowo. Wieś została zajęta przez Rosjan w nocy z 7 na 8 marca 1945 r.

Cmentarz

Data założenia:  Brak danych. 
Wyzanie / parafia:  Ewangelicki /  parafia Kobylnica.
Status:  Nieczynny. 
Położenie:  Na południowy-wschód od wsi. 
Współrzędne geograficzne:  N 54,447709 E 16,960545
Powierzchnia:  2170m2 (35 m x62 m) 
Układ przestrzenny: Położony na płaskim terenie, na linii północny-zachód - południowy-wschód, na planie prostokąta. Granice cmentarza wytyczają drzewa bukowe oraz w mniejszej ilości dębowe. Nie zachował się układ kwater oraz grobów. Pierwotnie wejście na teren cmentarza znajdowało się od strony południowej. Nie zachowała się dawna droga do cmentarza.
Roślinność:  Drzewa: dąb, buk, / rośliny: barwinek, bluszcz pospolity, przebiśnieg. Najstarsze drzewo na terenie cmentarza - buk o średnicy 325 cm. 
Najstarszy zachowany element: Fragment krzyża żeliwnego ażurowego upamiętniającego Alberta Krause zmarłego 28.02.1910 r.
Zachowały się:
  • fragment nagrobka z lastriko,
  • 1 obrys mogiły z lastriko w formie wieka trumny,
  • 1 betonowy obrys mogiły dziecięcej,
  • 1 krzyż żeliwny ażurowy z tabliczkami inskrypcyjnymi.

Pochowani na dawnym cmentarzu ewangelickim w Bolesławicach

Nazwisko  Imię  Tytuł / oznaczenie  Data urodzenia  Data śmierci 
Krause  Albert  20.02.1910  28.02.1910 
Schulz geb. Duske Albertine  Żona F. Schulz′a II, chłopa małorolnego (des budners / büdner). 10.01.1865  25.01.1915