Dobieszewo
Banner

Dobieszewo - Groβ Dübsow

Dobieszewo - wieś sołecka w gminie Dębnica Kaszubska. Przed wojną mieszkało w niej 308 osób, w 83 gospodarstwach domowych (dane z 17 maja 1939 r.)1. W 1485 r. pojawiły się wzmianki o groten Dubbesaw i lütken Dubbesaw. W XV w. wsie należały do rodziny von Zitzewitz. Założycielem dobieszewskiej linii Zitzewitzów był Stephan z Dübsow, zmarły w 1460 r. Po 1635 r. Groß Dübsow (Dobieszewo) przejął szwedzki pułkownik Paul von Gottberg i prawie przez 300 lat pozostawało ono w rękach tej rodziny. W 1908 r. Wilhelm von Zitzewitz kupił od rodziny von Gottberg Groß Dübsow (Dobieszewo) i Klein Dübsow (Dobieszewko). Po jego śmierci w 1927 r. majątkiem zarządzała jego żona Henriette, która zmarła 12 grudnia 1945 r. w czasie epidemii dyfterytu. Została ona pochowana w Borzęcinie.

Rolnictwo i działalność gospodarcza

W 1938 r. oprócz majątku w Groß Dübsow (o powierzchni 436 ha, należącego do rodziny von Zitzewitz) było 37 gospodarstw rolnych od 0,5 ha do ponad 20 ha. Trzy z nich przekraczały powierzchnię 20 ha ziemi. Karl Krüger posiadał 26 ha. Dobra kościelne wynosiły 27 ha. Na przełomie 1941/42 działały tutaj: Wiejska Kasa Osczędnościowo-Pożyczkowa EGmbH, Spółdzielnia Mleczarska EGmbh, piekarnia Eduarda Schramma, oberża Karla Krügera, dwa sklepy towarów kolonialnych Konrada Buhrowa i E. Schramma. Wieś miała również: rzeźnika Willyego Bergmanna, siodlarza Joh. Hischke, kowala Fr. Hübnera, krawców M. Genz i Hch. Mielke, szewca Karla Wenzlaff, stolarzy - Hugo i Paul Noffz.

Kościół

Tutejsi mieszkańcy byli w większości wyznania ewangelickiego. Tylko jedna osoba deklarowała katolicyzm (1925 r.). Do parafii w Groß Dübsow (Dobieszwo) należało 8 miejscowości m.in. Borzęcino, Dobra, Domaradz, Podole Małe, Jamrzyno, Krzynia bez kolonii Henriettenthal. Do 1584 r. należała do niej również miejscowość Rathsdamnitz (Dębnica Kaszubska). W 1940 r. parafia w Groß Dübsow liczyła 3200 wyznawców i należała do okręgu kościelnego Stolp - Altstadt (Słupsk - Stare Miasto). Wcześniej była filią parafii w Groß Garden (Gardnie Wielkiej). Ostatnim pastorem kościoła w Dobieszewie był Gotthold Lutschewitz (1933-1945).

Szkoła

W 1932 r. we wsi była czterostopniowa szkoła powszechna,z czterema klasami. Uczęszczali do niej uczniowie z gminy Bornzin (Borzęcino), m.in. z Klein Dübsow (Dobieszewko) i Klein Podel (Podole Małe). Nauczycielami szkoły byli: Robert Lemke, Walter Schmidt i Lauer.

Ostatnie dni wojny

7 marca 1945 r. ludność Dobieszewa otrzymała rozkaz ewakuacji w kierunku Lauenburga (Lębork). Koluma ewakuacyjna składała się z 6 samochodów, na których miejsce znalazło 40 dorosłych i 30 dzieci. 9 marca kolumna uciekinierów została dogoniona przez Rosjan w Pobłociu. Ograbieni z podręcznego dobytku, zostali zawróceni do miejsca zamieszkania. Po powrocie do wsi, zastali oni swoje domy splądrowane. Rodzina von Zitzewitz znalazła schronienie w domu swojego ogrodnika. 24 marca 1945 r. zmarła Blanka von Zitzewitz.
Straty wojenne wśród ludności cywilnej Groß Dübsow (Dobieszewo) wynosiły 9 zabitych i 17 zaginionych. W szeregach armii niemieckiej poległo 23 mieszkańców tej miejscowości.

Cmentarze

Najstarszy cmentarz w Dobieszewie znajdował się wokół dawnego kościoła ewangelickiego, a obecnie katolickiego (pod wezwaniem św. Stanisława). Do dzisiaj zachowały się granitowe elementy nagrobne, które zostały złożone przy południowo-wschodniej ścianie kościoła. Wg Rudolfa Hadrowa teren cmentarza (wraz z kościołem w centralnym punkcie) otoczony był ogrodzeniem z drewnianych żerdzi. W trakcie budowy parkingu przykościelnego, z lewej strony bramy prowadzącej do kościoła, zniszczeniu uległo kilka grobów. Nowy cmentarz został założony w XIX w., na południowym skraju wsi. Do obecnych czasów zachowało się niewiele elementów nagrobnych. Są w śród nich: granitowy nagrobek na mogile Kurta Tomma, który jako jedyny stoi na pierwotnym miejscu (foto_1395). Przełamany w połowie kamienny krzyż jest oparty o tablicę inskrypcyjną. Zachowało się również 11 żeliwnych krzyży, z których 4 to ułamane fragmenty. Wszystkie żeliwne elementy nie znajdują się w pierotnym miejscu posadowienia. W trakcie prac porządkowych osadzono je we wschodniej części cmentarza. Od 2001 r. teren cmentarza jest pod zarządem słupskiej firmy pogrzebowej „Kalla”. Oprócz miejsc pochówkowych mieszkańców tej miejscowości, po zachodniej stronie wsi, po lewej stronie drogi do Dobieszewka znajdował się niewielki cmentarz właścicieli ziemskich. Po ostatniej wojnie grobowiec rodzinny został splądrowany i zniszczony. Nie zachowały się żadne ślady po dawnym miejscu pochówkowym. Droga prowadząca do tego miejsca oraz teren cmentarza zostały zaorane pod uprawę rolną.

 

Pochowani na cmentarzach w Dobieszewie

Nazwisko  Imię  Tytuł / oznaczenie  Data urodzenia  Data śmierci 
Bergmann  Wilhelm  Dożywotnik.  17.08.1843 04.06.1907 
Bergmann  Heinrich Theodor  27.06.1838  27.11.1878 
Bergmann geb. Bauske Auguste Dożywotnik / 81 lat / żona Fritza Bergmann′a.  --.--.----  05.05.1943 
Bergmann geb. Tomm Adeline  Dożywotnik. 31.08.1848 13.09.1928 
Gast geb. Gewitzke  Gast geb. Gewitzke  03.11.1818  04.01.1891 
Heuer  Heuer  Rentier.  07.06.1810  05.09.1880 
Jenz  Karl  23.12.1844  03.01.1900
Krüger  Wilhelm Heinrich Franz  12.01.1883  04.05.1888 
Letzke  Mar  09.06.1886  05.12.1896 
Letzke Frieda - 21.01.1898 14.07.1898
Rifs Carl Właściciel gospodarstwa. 17.10.1832 16.10.1884
Schröder Karl Cieśla 22.04.1834 25.02.1913
Tomm Karl - 08.08.1891 15.12.1929

 

Mieszkańcy Groß Dübsow [Dobieszewo] polegli w wojnach

  Stopień   Nazwisko   Imię Data urodzenia Data śmierci Miejsce śmierci / wiek / uwagi
Kanonier Durdel August Bernhard --.--.---- --.--.1866 Zaginął w bitwie pod Königrätz podczas wojny austriacko-pruskiej.
Obergefreiter Gaehn Rudolf --.--.---- --.--.1943 Front wschodni / 20 lat / Panzer-Grenadier Reg. / Mszę za poległego odprawiono 21.02.1943 r. w Dobieszewie / odznaczony KZ 2 kl. 3

Źródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss.505-511.
2. Die Grenz-Zeitung nr 43/44 z 13.02.1943 r., str. 4.
3. Die Grenz-Zeitung nr 123 z 06.05.1943 r., str. 4.