Krzynia
Banner

Krzynia - Krien

Krzynia - wieś w gminie Dębnica Kaszubska. We Wsi istniały pierwotnie dwa majątki szlacheckie: Krzynia Wielka (Groß Krien) i Krzynia Mała (Klein Krien). Krzynia Duża składała się z dwóch części, z których jedna była lennem rodziny von Zitzewitz, druga natomiast lennem rodziny von Puttkamer. W XVIII wieku obie części Krzyni Dużej należały do Johanna Ludwiga von Liebermann′a. Później zostały one wykupione przez Jakoba Georga i Heinricha Ernesta von Zitzewitz. Syn Jakoba Zitzewitz - Kaspar Heinrich odziedziczył w 1752 r. majątek po ojcu i powiększył go m.in. o Krzynię Małą. W 1803 r. dobra przejmuje jego syn Heinrich, a po jego śmierci i podziale majątku w 1834 r. Krzynia Mała i Krzynia Wielka przypadły Wilhelmowi von Zitzewitz, który następnie przekazał obie wsie w dzierżawę swojemu drugiemu synowi Güntherowi. Po śmierci ojca w 1892 r. Günther przeniósł się do dworu w Borzęcinie. Ostatnimi właścicielami Krzyni Małej i Krzyni Dużej byli Wilhelm i Henriette von Zitzewitz. Po śmierci Wilhelma w 1927 r. Krzynią zarządzała wspólnota spadkowa składająca się z jego żony Henriette i siedmiu nieletnich dzieci. 

Rolnictwo   

W 1939 r. w obu wsiach mieszkało łącznie 426 osób w 108 gospodarstwach domowych. W Krzyni znajdowało się 29 gospodarstw rolnych, w tym:
- 9 o powierzchni od 0,5 ha do 5 ha,
- 5 o powierzchni od 5 ha do 10 ha,
- 12 o powierzchni od 10 ha do 20 ha,
- 3 o powierzchni powyżej 20 ha.
Wieś została posadowiona na terenie niekorzystnym pod uprawy rolne. Gleba była piaszczysta, mało zasobna w składniki pokarmowe oraz wrażliwa na suszę. Również ukształtowanie terenu nie sprzyjało działalności rolniczej. Te niekorzystne ukształtowanie terenu wykorzystano do budowy kompleksu hydroenergetycznego. W latach 1925-1926 usypano 250 metrową zaporę ziemną spiętrzającą wody rzeki Słupi i dającą 7 m spadek pozwalający na wybudowanie elektrowni wodnej. 
 

Kościół

Wszyscy mieszkańcy Krzyni byli wyznania ewangelickiego i należeli do parafii w Dobieszewie, a tym samym do okręgu kościelnego Słupsk - Stare Miasto. 

Szkoła

Przed 1945 r. Krien miał trzystopniową szkołę powszechną z trzema klasami i dwoma nauczycielami. W 1932 r. do szkoły uczęszczało 83 uczniów. Uczyli tutaj nauczyciele: Kramer, Behling i Erich Fett.

Ostatnie dni wojny 

Krzynia została zajęta przez Rosjan 8 marca 1945 r. Straty wojenne wśród niemieckiej ludności cywilnej wynosiły: 12 zabitych i 65 zaginionych. W szeregach armii niemieckiej poległo 17 mieszkańców wsi.

Cmentarze

Cmentarz w Krzyni Małej

Data założenia: Brak danych. Istniał w latach 90 XIX w.
Wyznanie / parafia: Ewangelicki / parafia w Dobieszewie.
Status: Nieczynny.
Położenie: Na wschodnim skraju wsi, po lewej stronie traktu do osady Spole. 
Współrzędne geograficzne: N 54°20′53,32236″ E 17°13′1,92108″
Powierzchnia: ± 0,288 ha 
Układ przestrzenny: Cmentarz posadowiony na rozwidleniu traktów leśnych do osad Spole i Sulin. Teren pochówkowy posadowiony na planie prostokąta (± 48 m x 60 m) na linii północny-wschód - południowy-zachód. Nie zachował się układ kwater i grobów. Granicę terenu pochówkowego wytyczają drzewa świerkowe. 
Drzewostan i roślinność: Drzewa: świerk / roślinność: barwinek. 
Najstarszy zachowany element: Żeliwna tabliczka inskrypcyjna upamiętniająca Emila Chadde zmarłego 18.09.1897 r. 
Zachowały się:
 • 1 betonowy obrys mogiły,
 • 1 żeliwna tabliczka inskrypcyjna z XIX w. mocowana do krzyża żeliwnego o wymiarach: wys. 30,2 cm, szer. 14,5 cm, gr. 6 cm,
 • 1 krzyż żeliwny bez podstawy z XIX w.
 • 1 krzyż żeliwny bez podstawy o wymiarze: wys. 48 cm, wys. 41,5 cm,
 • 3 krzyże ażurowe bez kamiennych podstaw i tabliczek inskrypcyjnych - uszkodzone,
 • 3 granitowe podstawy pod żeliwne krzyże,
 • 1 betonowy nagrobek w kształcie pnia drzewa bez tablicy inskrypcyjnej i przełamany,
 • fragmenty betonowe z rozbitych nagrobków.

 

Cmentarz w Krzyni Wielkiej

Data założenia: Brak danych. Istniał w latach 70 XIX w.
Wyznania / parafia: Ewangelicki / parafia w Dobieszewie.
Status: Nieczynny.
Położenie: Na południowym skraju wsi.
Współrzędne geograficzne: N 54°20′32,595″ E 17°12′27,9396″
Powierzchnia: ± 0,2688 ha
Układ przestrzenny: Cmentarz posadowiony po prawej stronie leśnego traktu. Teren pochówkowy posadowiony na planie prostokąta (32 m x 84 m) na linii północny-zachód - południowy-wschód. Wejście na teren cmentarza znajdowało się od strony południowej. Nie zachował się układ kwater i grobów. Granicę terenu pochówkowego wytyczają drzewa świerkowe oraz od strony północno-wschodniej wał ziemny.
Drzewostan i roślinność: Drzewa: świerk / roślinność: barwinek, bluszcz, paproć.
Najstarszy zachowany element: Fragment krzyża żeliwnego upamiętniającego Wilhelma Läwrenz zmarłego 13.02.1877 r.
Zachowały się:
 • drzewa świerkowe wytyczające granicę cmentarza,
 • 2 ażurowe krzyże bez tabliczek inskrypcyjnych,
 • 2 krzyże żeliwne z grobów dziecięcych bez kamiennych podstaw. 
 • 5 granitowych podstaw pod żeliwny krzyż,
 • 1 żeliwny odlew anioła montowany u dołu żeliwnego krzyża o wys. 33 cm,
 • 3 betonowe obrysy mogił. 

Pochowani na cmentarzach w Krzyni

Nazwisko Imię Tytuł / oznaczenie Data urodzenia Data śmierci
Buchert Emma Pochowany na cmentarzu należącym dawniej do Krzyni Małej. --.--.---- --.--.----
Chadde Emil Pochowany na cmentarzu należącym dawniej do Krzyni Małej.  24.06.1897 18.09.1897
Läwrenz Wilhelm Johann Pochowany na cmentarzu należącym dawniej do Krzyni Wielkiej.  25.01.1877 13.02.1877
Loll Emil Pochowany na cmentarzu należącym dawniej do Krzyni Wielkiej.  03.06.1893  26.05.1896 
Quandt Willi Pochowany na cmentarzu należącym dawniej do Krzyni Małej. 18.09.1908 21.09.1908
Warschkow geb. Pooschke Wilhelmine Pochowany na cmentarzu należącym dawniej do Krzyni Małej. 17.12.1836  21.09.1905 

Źródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss. 654-658.