Podwilczyn
Banner

Podwilczyn - Podewilshausen

Podwilczyn - wieś w gminie Dębnica Kaszubska. Powstała ona w latach 1748-1752 i należała do około 200 pomorskich wsi, które założył król Prus - Fryderyk II Wielki. Grunty pod zasiedlenie (376 ha) i budowę nowej osady zostały przekazane przez miasto Stolp (Słupsk) w Puszczy Łysomickiej. Były to tereny zalesione i o słabej wartości rolniczej. Wiosną 1752 r. przybyło do osady pierwszych 16 rodzin, które pochodziły z Mecklenburgi, Polski i Szwecji. Wieś otrzymała nazwę Podewilshausen, na pamiątkę pierwszego ministra Prus - Heinricha von Podewils (1695-1760). Prace przy karczowaniu lasu pod rozbudowę osady oraz pola uprawne były żmudne i trwały dziesięciolecia. Po zagospodarowaniu się pierwszych kolonistów, miasto Słupsk wybudowało tu szkołę i dom modlitewny, a synod ze Słupska zlecił duchownym z Dębnicy Kaszubskiej opiekę nad wiernymi z Podwilczyna. W latach 1794/95 wieś została przekazana kolonistom w użytkowanie wieczyste. Jednak mieszkańcy mieli trudności z wypełnieniem warunków dzierżawy. Istniały plany powiększenia powierzchni pastwisk i ziemi uprawnej poprzez osuszenie przylegającego do wsi jeziora. Miejscowa ludność protestowała przeciwko tym planom, wskazując na skutki tego przedsięwzięcia, które mogło doprowadzić do wystąpienia braku wody na potrzeby gospodarstw.
W 1925 r. wieś liczyła 334 mieszkańców, żyjących w 69 gospodarstwach domowych. Średnio na jedno gospodarstwo domowe przypadało 9 osób. Przed wybuchem drugiej wojny światowej liczba mieszkających tu zmniejszyła się do 290 osób (w 69 gospodarstwach domowych - stan na 17.05.1939 r.)2. Naczelnicy lokalnej społeczności byli wybierani na 6-letni okres spośród miejscowej ludności. W 1935 r. stanowisko naczelnika (wójta) przemianowano na burmistrza. Jednym z ostatnich burmistrzów w Podwilczynie był rolnik August Stiewe (1937 r.).

Rolnictwo

W 1939r. w Podwilczynie znajdowało się 86 gospodarstw rolnych, w tym:

 • 9 o powierzchni od 0,5 do 5 ha,
 • 17 od 5 do 10 ha,
 • 12 od 10 do 20 ha,
 • 4 powyżej 20 ha.

Kościół

Pierwszy dom modlitewny w Podwilczynie (N 54,294164⁰ E 17,159874⁰) został wybudowany pod koniec pierwszej połowy XVIII w. z funduszy miasta Stolp (Słupsk). Kościół został wybudowany w stylu szachulcowym i był posadowiony na linii wschód-zachód. Od strony południowo-wschodniej, tj. od głównej drogi, granicę terenu kościelnego wytyczały granitowe kamienie i drzewa. Znajdowała się tutaj również kaplica dla zmarłych. Po stronie północno-zachodniej świątyni znajdował się cmentarz. Kościół został rozebrany w pierwszych latach XXI w. i obecnie znajduje się na tym terenie prywatna posesja. Po dawnym terenie kościelnym pozostała granica południowo-wschodnia (drzewa i kamienie granitowe) oraz wybrukowana droga prowadząca do drzwi dawnej świątyni. Przy tej samej drodze, 115 m w kierunku południowo-zachodnim znajduje się drugi kościół, który pochodzi z pierwszej połowy XIX w. Na terenie przykościelnym znajduje się dzwonnica, z dzwonem odlanym w 1845 r. Do 1945 r. i w pierwszych latach powojennych odbywały się msze w obu świątyniach. W najstarszym kościele odprawiane były msze w obrządku katolickim, natomiast w drugim odbywały się nabożeństwa ewangelickie. Przedwojenni mieszkańcy Podwilczyna byli w większości ewangelikami. W 1925 r. 264 mieszkańców deklarowało wyznanie ewangelickie. Brak informacji o wyznaniu pozostałych 70 osób. Wieś należała do parafii w Dębnicy Kaszubskiej, a tym samym do okręgu kościelnego Stolp - Stadt (Słupsk - Miasto).

Szkoła

W 1932 r. w Pdwilczynie funkcjonowała 2-stopniowa szkoła powszechna, z dwiema klasami i jednym nauczycielem. Uczęszczało do niej wówczas 66 uczniów. Wśród uczących tutaj wymienia się: Heinza Kaliske i Franza Ohnmacht.

Ostatnie dni wojny

Miejscowość została zajęta przez wojska radzieckie 7 marca 1945 r. Dwa dni przed wkroczeniem Rosjan mieszkańcy wsi opuścili swoje domy i ewakuowali się w kierunku Słupska. W Podwilczynie pozostało część uchodźców z Prus Wschodnich, m.in. z okolic Tylży (obecnie Sowieck w Rosji), którym przewodził burmistrz Pilz. Uciekinierzy zdołali dotrzeć tylko do Siemianic, gdzie zostali przechwyceni przez wojska radzieckie. Po kilku dniach powrócili do Podwilczyna.
Podczas II wojny światowej zaginęło 26 mieszkańców wsi, a 23 poległo w szeregach armii niemieckiej.
Po deportacji niemieckiej ludności za Odrę, wieś zostało zasiedlona m.in. przez przesiedleńców z Kresów Wschodnich oraz z województw rzeszowskiego, przemyskiego i kieleckiego.

Cmentarze

Pierwszy cmentarz w Podwilczynie powstał w II połowie XVIII w. i znajdował się w centrum wsi (N 54,294141⁰ E 17,159308⁰) po północno-zachodniej stronie pierwszego kościoła. Przed wejściem na teren przykościelny znajdowała się kaplica cmentarna, wymurowana z czerwonej cegły. Obecnie nie zachowały się żadne ślady wskazujące na pochówki w tym miejscu. Jeszcze do lat 50 XX w. znajdowało się tutaj kilka żeliwnych krzyży.
Drugi cmentarz został wytyczony na wzniesieniu terenu, oddalonym o 350 m na północ od centrum wsi (N 54,29743⁰ E 17,16131⁰, po prawej stronie drogi do Dębnicy Kaszubskiej). Teren pochówkowy jest nadal czynny. Kwatery przedwojennych mieszkańców nie zostały naruszone pod nowe pochówki. Mimo częściowej dewastacji jest to jeden z najlepiej zachowanych dawnych cmentarzy w powiecie słupskim. Obecnie teren cmentarza okala ogrodzenie z metalowej siatki, wspartej na betonowych słupach. Granicy cmentarza nie wytyczają: szpalery drzew, kamienne mury lub wały ziemne, występujące na większości miejsc pochówkowych. Tylko dwie lipy od strony zachodniej tworzą symboliczne wejście na teren grzebalny, który podzielony był na dwie kwatery. W pierwszej (od strony północnej) chowano dorosłych, a od strony południowej dzieci. Obie kwatery były z sobą bezpośrednio połączone. Zmarłych chowano na linii wschód-zachód. W oparciu o ślady zachowane w kwaterze dla dorosłych wynika, że pierwszych zmarłych danego rzędu nie chowano od granicy cmentarza w kierunku kwatery dziecięcej lecz w odwrotnym kierunku. Z zachowanych śladów wynika, że jedną z pierwszych dorosłych osób, pochowanych na tym cmentarzu była Emma Stegert, która zmarła w 1886 r., w wieku 22 lat. Do 1945 r. w kwaterze dla dorosłych powstało 9 rzędów. Ze względu na częściową dewastację i upływ czasu trudno jest dokładnie obliczyć ile grobów znajdowało się w każdym szeregu. Ciekawostką jest, że spośród 36 zachowanych żeliwnych krzyży, aż 25 z nich jest posadowiona tyłem do grobu (foto_1665). Aby odczytać imię i nazwisko zmarłego należy stanąć z tyłu mogiły. Krzyże żeliwne znajdujące się na tutejszym cmentarzu pochodzą głównie z zakładu odlewniczego Paul‘a Glesen ze Sławna. Możemy równiez spotkać krzyże z warsztatu Adolf‘a Peglow ze Słupska. Obecnie cmentarz jest pod zarządem słupskiej firmy pogrzebowej "Kalla".

Zachowało się: (kwatera dla dorosłych):

 • 36 żeliwnych krzyży, w tym 4 złamane,
 • 14 granitowych podstaw pod żeliwny krzyż, w tym 13 z fragmentem krzyża,
 • 2 żeliwne tablice inskrypcyjne,
 • 1 przęsło ażurowe okalające mogiłę (płaskownik i pręt o przekroju kwadratowym),
 • 2 przęsła ażurowe z lanego żeliwa okalające mogiłę,
 • 1 krzyż drewniany,
 • 7 krzyży (granit i beton),
 • 3 betonowe nagrobki w kształcie pnia drzewa bez tablicy inskrypcyjnej,
 • 29 betonowych i kamiennych obrysów mogił,
 • 5 betonowych tumb w kształcie otwartej trumny,
 • 9 betonowe stele bez tablic inskrypcyjnych,
 • 1 nagrobek betonowy pełny,
 • 2 granitowe nagrobki z ułamanym krzyżem,
 • 8 fragmentów z rozbitych nagrobków (granit i beton),

  (kwatera dziecięca) 
 • 4 krzyże ażurowe żeliwne,
 • 1 krzyż żeliwny,
 • 1 krzyż betonowy,
 • 33 podstaw pod żeliwne krzyże, w tym 31 z fragmentem krzyża,
 • 14 betonowych obrysów mogiły,
 • 1 granitowy obrys mogiły,
 • 5 betonowych tumb,
 • 3 betonowe nagrobki z kształcie pnia drzewa bez tablic inskrypcyjnych,
 • 2 betonowe wsporniki pod tablicę inskrypcyjną,
 • 1 stela z ułamanym krzyżem z białego kamienia, brak tablicy inskrypcyjnej.

 

Pochowani na cmentarzu w Podwilczynie

Nazwisko Imię Tytuł / oznaczenie Data urodzenia Data śmierci
Beilfusz - - --.--.1899 04.01.1941
Burow geb. Bock Hedwig - 17.11.1904 12.05.1940
Burow Julius - 08.07.1850 15.12.1905
Domke Johan - 18.12.1848 15.02.1909
Gowitzke geb. Lawrenz Henriette - 09.08.1818 15.02.1906
Groth geb. Waack Berta - 22.05.1912 25.06.1918
Groth Berta - 19.12.1863 24.02.1905
Groth Carl Mąż Pauline z dm. Thiede. Zmarł w wieku 65 lat. --.--.---- 01.04.1895
Groth Frust - 03.01.1894 --.--.----
Groth geb. Thiede Pauline Żona Carla Groth. 04.11.1847 12.03.1919
Groth Martin - 09.02.1841 27.01.1895
Hancke Ferdinand - 20.03.1848 19.03.1930
Hübner geb. Oldenburg Caroline - 18.12.1829 24.06.1903
Jeske Paul - 09.10.1915 04.12.1918
Koch geb. Bluhm Hermine - 05.03.1837 19.01.1904
Machmann August - 05.02.1841 23.08.1906
Machmann Wilhelmine Żona Augusta Machmann. 02.01.1834 22.03.1903
Mülle Julius - 29.11.1857 30.04.1894
Oll geb.Groth Caroline Żona Heinricha Oll. 15.02.1829 08.03.1910
Oll Heinrich Mąż Caroline z dm. Groth. 27.04.1820 23.04.1897
Pahnke geb. Zielke Karoline Żona Karla Pahnke. 22.10.1860 26.04.1924
Radde geb. Teiske Ernestine - 06.09.1826 23.09.1896
Rahn geb. Rutz Auguste Żona Juliusa Rahn. 05.02.1843 20.09.1909
Rahn  Julius  Mąż Auguste z dm. Rutz.  28.07.1837  03.10.1913 
Reitzel Adeline - 28.11.1883 01.08.1900 
Ritz geb. Bohlke Mathilde - 16.11.1874 20.07.1935
Roll Heinrich Nauczyciel i kościelny. 26.02.1813 28.10.1898
Roll geb.Ehlert Henriette Żona nauczyciela Heinricha Roll. 27.01.1822 03.03.1901
Schalk Karl - 22.03.1920 10.04.1938
Schwuchow Gustaw - 24.06.1854 20.02.1931
Stegert Emma - 19.03.1864 01.05.1886
Stiewe geb. Stiewe Anna Żona Karla Stiewe. 02.02.1884 12.03.1914
Stiewe Max Obergefreiter. 04.081887 18.06.1909
Stiewe Heinrich - 04.04.1873 25.05.1939
Stiewe Wilhelmine - 03.11.1879 28.10.1886
Stiewe Heinrich 08.03.1886 08.11.1886
Stiewe Heinrich 24.04.1854 25.07.1896
Stüwe Helene 31.05.1892 19.06.1892
Timmreck geb. Steingräber Henriette 11.04.1853 13.01.1907
Trapp Paul 11.08.1904 14.02.1918
Waack Marta - 24.04.1894 23.05.1914 
Waack Friedrich 24.01.1857 14.11.1925
Waack geb. Bolduan  Auguste  Żona Carla Friedricha Waack.  24.05.1855    06.12.1929  
Waack  Carl Friedrich  Mąż Auguste z dm. Bolduan.  12.03.1852   04.01.1909
Waak geb. Zielke Adeline  01.04.1859   10.02.1902  
Waak Adeline Córka Adeline z dm. Zielke. 04.01.1902 11.02.1902
Waak Helene Córka Adeline z dm. Zielke. 04.01.1902 21.03.1902
Waak geb. Bandreier Henriette - 16.03.1826 01.05.1893
Zessin geb. Lemke Erna - 22.11.1892 20.071937
Zessin geb. Groth Pauline Żona Wilhelma Zessin. 14.01.1891 24.08.1914
Zessin Erna Córka Pauline i Wilhelma Zessin. 04.08.1914 24.08.1914
Zessin geb. Liede Wilhelmine - 11.11.1827 11.06.1897
Zielke Karl Mąż Wilhelmine z dm. Zessin. 20.04.1828 18.10.1902
Zielke Wilhelmine Żona Karla Zielke. 07.11.1827 15.08.1910

 

Zmarli w Podewilshausen (Podwilczyn)

Nazwisko Imię Tytuł / oznaczenie Data urodzenia Data śmierci
Dorow Christine Charlotte - 21.10.1775 21.10.1775
Gidde Christian Gottlieb - 14.11.1795 20.03.1796
Groth Johann David - 16.05.1788 04.10.1788
Groth Daniel Gottlieb - 12.02.1775 05.12.1777
Groth Anna Eleonora Christine - 05.04.1767 01.06.1767
Groth Anna Maria - --.--.1729 04.11.1799
Jahn Max - --.--.---- 20.02.1943

 

Mieszkańcy Podewilshausen (Podwilczyn) polegli podczas wojen

Stopień    Nazwisko    Imię       Data urodzin Data śmierci Miejsce śmierci / wiek / uwagi
  Stiewe   --.--.---- 29.10.1941 Poległ / syn Otto Stiewe i Axeline z dm. Zielke.
Gefreiter Stiewe Erwin --.--.---- --.--.1943 1943 Poległ na froncie wschodnim / syn Otto Stiewe i Axeline z dm. Zielke.

Źródło:
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss. 781-783.
2. http://gemeinde.podewilshausen.kreis-stolp.de.
3. Die Grenz-Zeitung nr 25 z 26.01.1943 r.
4. Die Grenz-Zeitung nr 52 z 22.02.1943 r.