Wielogłowy
Banner

Wielogłowy - Vilgelow

Wielogłowy - wieś sołecka w gminie Damnica. Według spisu ludności przeprowadzonego 17 maja 1939 r., we wsi mieszkały 204 osoby w 38 gospodarstwach domowych. Pierwsza wzmianka o miejscowości Wielogłowy pochodzi z 1625 roku. W 1633 roku właścicielem wsi był von Below, a następnie w 1645 r. wieś przeszła w ręce von Woytena. Właściciele wsi często się zmieniali. Była m.in. w posiadaniu rodzin von Somnitz i von Krokow. Ci ostatni sprzedali wieś w 1730 roku kapitanowi Ernstowi Ludwikowi von Below. W 1804 roku wieś przejął na własność radca śledczy ze Słupska Christian Friedrich Schroder (†1859). W 1884 właścicielem majątku został mistrz jeździecki Kellermann. (Baron)  był Jednym z ostatnich właścicieli majątku w Vilgelow (Wielogłowy) był baron Ernst von Duisburg (†1922) . Po jego śmierci majątkiem zarządzała do 1945 r. jego żona Margaretha.

Kościół

Według danych z 1925 r. większość mieszkańców wsi była wyznania ewangelickiego. Tylko 5 osób deklarowało wyznanie katolickie. Mieszkańcy Wielogłów należeli do parafii w Wieszynie, a tym samym do okręgu kościelnego w Słupsku.

Szkoła

Dzieci uczęszczały do szkoły w Zagórzycy i Wieszynie.

Ostatnie dni wojny

Wieś została zajęta przez wojska rosyjskie 8 marca 1945 r. Jeszcze do końca lat 50 XX w. większość mieszkańców wsi była narodowości niemieckiej.


Cmentarz

Data założenia: Brak danych. 
Wyznanie / parafia:  Ewangelicki / Wieszyno. 
Status:  Nieczynny. 
Położenie:  Znajduje się na północ od wsi, po prawej stronie utwardzonego traktu łączącego Wielogłowy z Grąsinem. 
Współrzędne geograficzne:  N 54°28’936” E 17°09’392” 
Powierzchnia:  625 m2   25m x25m 
Układ przestrzenny:  Do cmentarza prowadzi aleja obsadzona 11 klonami. Cmentarz posadowiony na planie kwadratu (25m x 25m). Granice terenu pochówkowego wytycza mur o szerokości 0,70m wymurowany z polnych kamieni. Zwieńczenie muru zakończone spadkiem na zewnątrz pokrytym czerwoną płaską dachówką. Wejście na teren cmentarza znajduje się od strony wschodniej. Zachowały się fragmenty dwóch filarów bramy cmentarnej o przekroju 0,83m x 0,83m, wykonanych z ciosanego kamienia i czerwonej cegły w narożnikach. Prześwit bramy wynosi 2,46m. Filary były zwieńczone krzyżami kutymi. Zachowały się ślady 7 mogił, z których 5 jest bezimiennych. 
Drzewostan i roślinność:  Drzewa: 11 klonów,  
Najstarszy zachowany element:   
Zachowały się: 
  • 1 krzyż kuty zwieńczający pierwotnie jeden z filarów bramy cmentarnej,
  • 1 Krzyż betonowy,
  • 1 krzyż z granitu,
  • 2 betonowe obrysy mogił,
  • 2 granitowe obrysy mogił,
  • mur otaczający cmentarz. 
Uwagi: Ostatni pochówek miał miejsce we wrześniu 1965 r. 

 

Miejsce spoczynku Ernsta von Duisburg

Data założenia: Brak informacji. 
Wyznanie / parafia:   Ewangelicki / Wieszyno.  
Status:  Nieczynny. 
Położenie:  400 m na północny zachód od centrum wsi.
Współrzędne geograficzne:   N 54°28’846” E 17°09’965” 
Powierzchnia:   Brak danych. 
Układ przestrzenny:  Niewielka łąka otoczona z trzech stron polami i lasem od strony północnej. Grobowiec posadowiony na linii północny-zachód - południowy-wschód.
Drzewostan i roślinność:  Brak danych. 
Najstarszy zachowany element:  Granitowa stela o wymiarach 1,24 m x 1,56 m x 0,51 m posadowiona na cokole wykonanym z granitowych kamieni, o wymiarach 1,60 m x 0,74 m. 
Zachowały się: 
  • 1 granitowa stela.

 

Pochowani w Wielogłowach

Nazwisko Imię Tytuł / oznaczenie Data urodzenia Data śmierci
Bandura Lilli Zginęła tragicznie.  18.03.1958 28.09.1965
Preuchoff Franz Bürstenmacher / szczotkarz. 30.03.1875 --.--.----
von Duisburg Ernst Baron, właściciel majątku w Wielogłowach. --.--.1869 11.05.1922

Źródło: 
1. Karl Heinz Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Bonn 1989, ss. 997-999.