Stronę poświęcam dawnym mieszkańcom powiatu słupskiego spoczywającym w naszej wspólnej pomorskiej ziemi,
których istnienie oraz ich wkład w rozwój naszej wspólnej małej Ojczyzny próbowaliśmy wymazać.