Literatura

 

Dawne cmentarze w powiecie słupskim

Literatura 1Krystyna Mazurkiewicz-Palacz Dawne cmentarze w powiecie słupskim - autorka opisuje miejsca spoczynku przedwojennych mieszkańców powiatu słupskiego, które są nierozerwalnym elementem pomorskiej kultury i otoczenia człowieka. Jest to próba pokazania skali, zasobu i sposobu przeobrażania się przejętego po 1945 r. dziedzictwa kulturowego. Wiele z przedstawionych materiałów, to już przekazy archiwalne miejsc, które bezpowrotnie zniknęły z naszego otoczenia.  

 

 

 


 

Dawne miejsca pamięci o żołnierzach na terenie powiatu słupskiego 

Literatura 2

Warcisław Machura Dawne miejsca pamięci o żołnierzach na terenie powiatu słupskiego książka przybliża dawne miejsca pamięci (pomniki, nagrobki, tablice) poświęcone żołnierzom niemieckim poległym i zmarłym w okresie wojen napoleońskich, poległym w wojnach o zjednoczenie Niemiec, w czasie I wojny światowej oraz losy pomników żołnierskich po II wojnie światowej.